MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Nasze działania przemawiają głośniej niż słowa. Mariusz PALEJ – kandydat na Wójta Gminy Rzezawa

Szanowni Państwo,

Z satysfakcją podsumowuję dekadę rozwoju Gminy Rzezawa, charakteryzującą się rekordowymi inwestycjami, które znacząco podniosły jakość życia naszych mieszkańców. Realizacja tak ambitnych przedsięwzięć, jak modernizacja infrastruktury, rozbudowa placówek oświatowych oraz rozwój miejsc rekreacji przyczyniła się nie tylko do poprawy standardów życia, ale także zwiększyła atrakcyjność Gminy Rzezawa dla mieszkańców, inwestorów i turystów. Dzięki zrealizowanym inwestycjom majątek Gminy Rzezawa wzrósł o ponad 123 mln zł, a na ich realizację udało nam się pozyskać ponad 51 mln złotych z zewnętrznych źródeł.

Te osiągnięcia są efektem współpracy samorządu, mieszkańców i przedsiębiorców, pokazując siłę ich zaangażowania i dbałość o ciągły rozwój oraz poprawę jakości życia w naszej gminie. Warto również podkreślić, że nasz sukces nie byłby możliwy bez odpowiedzialnej polityki finansowej, prowadzonej przez Wójta i Radę Gminy Rzezawa, w tym umiejętnego wykorzystania pozyskanych środków zewnętrznych.

Wstąpienie do Unii Europejskiej otworzyło dla naszych gmin dostęp do znacznych środków unijnych, wspierających ich rozwój. Jednak, aby skorzystać z tych środków, wymagany jest wkład własny z budżetu gminy. Ponadto, wyzwania takie jak pandemia czy rosnąca inflacja miały istotny wpływ na finanse publiczne, w tym na budżety gmin, dodatkowo podkreśla to potrzebę oceny finansów gminy z szerszej, makroekonomicznej perspektywy. Należy zwrócić uwagę na fakt, że obecne koszty realizacji inwestycji są znacznie wyższe niż dziesięć lat temu. To doświadczenie dzielą z nami mieszkańcy, którzy na własnym podwórku budując domy czy przeprowadzając remonty obserwują wzrost cen materiałów i prac budowlanych.

Należy wyraźnie zaznaczyć, że sytuacja finansowa gminy jest dobra. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzezawa na lata 2024-2034 przewiduje spadek zadłużenia, a planowane nadwyżki finansowe będą wykorzystane m.in. do realizacji zaplanowanych inwestycji, co oznacza, że gmina nadal będzie się rozwijać przy mniejszym udziale środków z kredytów i pożyczek. Dochody własne gminy, głównie z podatku od nieruchomości systematycznie rosną, odbywa się to dzięki zrealizowanym inwestycjom. Konsekwentny rozwój Gminy Rzezawa przyciąga nowych inwestorów oraz nowych mieszkańców, chętnych do inwestowania i zamieszkania w naszej gminie, co przekłada się bezpośrednio na wzrost dochodów Gminy.

Należy podkreślić, że nasze działania zostały pozytywnie ocenione przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie, co jest dowodem, że nasze strategiczne działania  realizowane są w sposób odpowiedzialny i przemyślany, skutecznie wspierając rozwój gminy przy zachowaniu pełnej odpowiedzialności za finanse gminy.

Podsumowując, Gmina Rzezawa dynamicznie się rozwija, wykorzystując każdą możliwość do rozwoju inwestycji i poprawy jakości życia mieszkańców oraz wzmocnienia jej kondycji ekonomicznej. Co więcej, przed nami otwierają się możliwości skorzystania z funduszy Krajowego Planu Odbudowy oraz ze środków Unii Europejskiej, co będzie wymagało od władz Gminy odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, niezbędnej do ich pozyskania, wydatkowania i rozliczenia. Dlatego, aby w pełni wykorzystać te perspektywy rozwoju, bardzo proszę Państwa o zaufanie i oddanie na mnie głosu w zbliżających się wyborach samorządowych.

Z poważaniem

Mariusz Palej

Kandydat na Wójta Gminy Rzezawa

 

                                                            Nasze działania przemawiają głośniej niż słowa 

🔵W naszej kampanii stawiamy na pozytywny przekaz i szacunek dla każdego

Odrzucamy brudną politykę i ataki na przeciwników, skupiając się na tym, co najważniejsze – realnych działaniach dla dobra naszej społeczności. Wierzymy, że konstruktywna dyskusja i wspólne dążenie do celu są kluczem do lepszej przyszłości Gminy Rzezawa.

🔵Nie spekulujemy – działamy

Liczby świadczą o naszej skuteczności, pokazując konkretne osiągnięcia i pozytywny wpływ na naszą społeczność. Dążymy do dalszego rozwoju naszej Małej Ojczyzny, z naciskiem na inwestycje, które przynoszą wymierne korzyści dla wszystkich.

W nadchodzących wyborach postaw na działanie, nie na obietnice. Oddaj Swój głos na mnie i na mój zespół, kontynuując naszą skuteczną pracę dla dobra Gminy Rzezawa. Razem zbudujemy jeszcze lepsze jutro dla nas wszystkich.

Wierzymy, że tylko poprzez pozytywne działania i konstruktywną współpracę możemy osiągnąć dalszy rozwój naszej Gminy. Oddając swój głos na nas, wybierasz drużynę, która z szacunkiem i determinacją dąży do poprawy życia w naszej gminie. Razem możemy więcej – dla lepszej przyszłości Gminy Rzezawa.

 

Nadszedł czas podsumowań :

Gmina Rzezawa w liczbach w latach 2014-2024

🟢123 mln 432 tys. zł – wartość inwestycji na terenie gminy

🟣51 mln 647 tys. zł – kwota uzyskanych dotacji

🟢21 mln 400 tys. zł – wartość inwestycji oświatowych

🟣20 mln 100 tys. zł  – wartość inwestycji drogowych

🟢18 mln 700 tys. zł – wartość inwestycji wodociągowych, kanalizacyjnych oraz modernizacja oczyszczalni ścieków

🟣16 mln 900 tys. zł – wartość inwestycji sportowych oraz placów zabaw

🟢8 mln 215 tys. zł – wartość budowy trzech sal gimnastycznych w Jodłówce, w Okulicach i w Krzeczowie

🟣5 mln 500 tys. zł – wartość inwestycji w ochronę zdrowia, bezpieczeństwo przeciwpowodziowe

🟢4 mln 232 tys. zł.- wsparcie ośmiu jednostek OSP

🟣1 mln 692 tys. zł – wartość wsparcia w instytucje kultury i sportu

Nasze motto: PRACOWITOŚĆ i SKUTECZNOŚĆ

 

 1. 🔴 Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzezawie
 • Wartość zadania = 7.119.318,10 zł
 • Dofinansowanie = 5.915.413,61 zł
 1. 🟡 Przedszkole ze żłobkiem w Borku etap 1
 • Wartość zadania = 6.000.000,00 zł
 • Dofinansowanie = 3.428.400,00 zł
 1. 🟠 Droga gminna w Rzezawie ul. Zielona
 • Wartość zadania = 8.000.000,00 zł
 • Dofinansowanie = 4.571.600,00 zł
 1. 🟢 Budynek „Centrum Rehabilitacji” w Rzezawie
 • Wartość inwestycji = 2.443.296,30 zł
 • Dofinansowanie = 562.453,02 zł
 1. 🔵 Sala gimnastyczna przy PSP w Okulicach
 • Wartość inwestycji = 1.257.200,59 zł
 1. 🟣 Sala gimnastyczna oraz boisko wielofunkcyjne w Jodłówce
 • Wartość inwestycji = 3.108.689,19 zł
 • Dofinansowanie = 1.541.125,00 zł
 1. ⚫️ Szkolna Strefa Sportu w Borku
 • Wartość inwestycji = 912.946,35 zł
 • Dofinansowanie = 372.700,00 zł
 1. 🟤 Nowa infrastruktura sportowa w Rzezawie
 • Wartość inwestycji = 5.178.382,68 zł
 • Dofinansowanie = 2.692.335,49 zł
 1. ⚪️ Oczyszczalni ścieków w Borku
 • Wartość inwestycji = 5.941.829,71 zł
 • Dofinansowanie = 2.702.163,72 zł
 1. 🔴 Boisko sportowe przy ZSP w Łazach
 • Wartość zadania = 577.268,43 zł
 1. 🟣 Centrum wsi Rzezawa „Ryneczek”
 • Wartość zadania = 1.114.410,75 zł
 • Dofinansowanie = 500.000,00 zł
 1. 🟡 Orlik lekkoatletyczny przy PSP w Rzezawie
 • Wartość inwestycji = 2.745.045,23 zł
 • Dofinansowanie = 2.436.223,71 zł
 1. 🟤 Przedszkole integracyjne oraz kuchnia ze stołówką w Dąbrówce
 • Wartość zadania = 3.508.623,08 zł
 • Dofinansowanie = 1.693.000,00 zł
 1. 🟠 Sala gimnastyczna w Krzeczowie
 • Wartość zadania = 3.850.000,00 zł
 • Dofinansowanie = 500.000,00 zł
 1. ⚫️ Rozbudowa sieci wod-kan na terenie gminy Rzezawa
 • Wartość inwestycji = 9.900.072,61 zł
 • Dofinansowanie = 2.799.060,08 zł
 1. 🔴 Modernizacja dróg gminnych
 • Wartość inwestycji = 7.550.000,00 zł
 • Dofinansowanie = 720.000,00 zł
 1. 🟢 Place zabaw oraz zielone siłownie w Gminie Rzezawa
 • Wartość inwestycji = 1.899.202,88 zł
 • Dofinansowanie = 436.316,62 zł
 1. 🔵 Droga gminna w Borku „Mały Koniec”
 • Wartość inwestycji = 2.472.250,18 zł
 • Dofinansowanie = 1.213.348,00 zł
 1. 🔴 Droga gminna w Rzezawie ul. Zielona i w Jodłówce
 • Wartość inwestycji = 3.382.960,00 zł
 • Dofinansowanie = 1.772.764,00 zł
 1. 🟢 Budynek Urzędu Gminy w Rzezawie
 • Wartość zadania = 591.851,14 zł
 • Dofinansowanie = 257.696,17 zł
 1. 🟠 Kompleks sportowy w Krzeczowie
 • Wartość inwestycji = 5.176.444,72 zł
 • Dofinansowanie = 2.728.420,00 zł
 1. 🔵 Kuchnia i jadalnia w szkole w Rzezawie
 • Wartość inwestycji = 2.305.595,71 zł
 • Dofinansowanie = 1.641.200,64 zł
 1. 🟡 Potok Jodłowski w Rzezawie odcinek II
 • Wartość inwestycji = 1.620.621,21 zł
 • Dofinansowanie = 942.006,00 zł
 1. 🟣 Budynek OSP w Okulicach
 • Wartość inwestycji = 864.831,78 zł
 • Dofinansowanie = 441.811,00 zł
 1. ⚫️ Przedszkole przy ZSP w Łazach
 • Wartość inwestycji = 200.000,00 zł
 1. ⚪️ Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Rzezawa
 • Wartość inwestycji = 1.782.278,00 zł
 • Dofinansowanie = 1.782.278,00 zł
 1. 🟤 Sieć kanalizacyjna na ul. Przemysłowej w Rzezawie
 • Wartość inwestycji = 995.869,40 zł
 • Dofinansowanie = 500.000,00 zł
 1. 🔴 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrówce
 • Wartość inwestycji = 701.050,77 zł
 • Dofinansowanie = 301.081,09 zł
 1. 🟢 Budynek komunalny w Łazach
 • Wartość inwestycji = 313.000,00 zł
 • Dofinansowanie = 109.585,83 zł
 1. 🟠 Droga gminna „Wąwóz” w Łazach
 • Wartość inwestycji = 887.443,08 zł
 • Dofinansowanie = 272.709,00 zł
 1. 🔵 Droga gminna ul. Kolorowa w Rzezawie
 • Wartość inwestycji = 268.806,18 zł
 • Dofinansowanie = 161.981,85 zł
 1. 🟡 Budynek komunalny w Ostrowie Królewskim
 • Wartość inwestycji = 394.951,84 zł
 • Dofinansowanie = 81.500,00 zł
 1. 🟣 Klubu Senior+ w Rzezawie
 • Wartość zadania = 198.855,11 zł
 • Dofinansowanie = 149.870,95 zł
 1. ⚫️ Droga powiatowa w Łazach
 • Wartość inwestycji = 3.577.967,28 zł
 • Udział finansowy gminy = 377.233,92 zł
 1. ⚪️ Klubu Senior+ w Krzeczowie
 • Wartość zadania = 175.803,00 zł
 • Dofinansowanie = 119.520,00 zł
 1. 🟤 Droga powiatowa w Rzezawie
 • Wartość inwestycji = 2.500.000,00 zł
 • Udział finansowy gminy = 537.094,80 zł
 1. 🔴 Potok Jodłowski w Rzezawie odcinek 3
 • Wartość zadania = 447.926,25 zł
 1. 🟢 Droga gminna w Krzeczowie ul. Szkolna
 • Wartość inwestycji = 402.338,06 zł
 • Dofinansowanie = 1.454.383,00 zł
 1. 🟠 Średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Rzezawie oraz lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Borku
 • Wartość zakupu = 1.035.094,00 zł
 • Dofinansowanie = 771.396,76 zł
 1. 🟣 Skrzyżowanie „rondo” w Jodłówce
 • Wartość inwestycji = 1.266.435,55 zł
 • Udział finansowy gminy = 316.608,89 zł
 1. 🟣 Droga powiatowa w Rzezawie ul. Topolowa
 • Wartość inwestycji = 1.538.316,20 zł
 • Udział finansowy gminy = 408.298,62 zł
 1. 🟡 Droga powiatowa w Rzezawie ul. Pacynkowa
 • Wartość inwestycji = 379.641,00 zł
 • Udział finansowy gminy = 344.910,31 zł
 1. 🔴 Budynek komunalny w Rzezawie ul. Kościelna 6
 • Wartość inwestycji = 1.370.000 zł
 • Dofinansowanie = 762.950,00 zł
 1. 🔵 Boisko wielofunkcyjne w Bratucicach
 • Wartość inwestycji = 391.203,33 zł
 • Dofinansowanie = 148.680,00 zł
 1. 🟠 Budynek komunalnym w Rzezawie „Remiza”
 • Wartość inwestycji = 342.271,72 zł
 • Dofinansowanie = 39.031,00 zł
 1. 🟡 Jednostki OSP na terenie gminy Rzezawa
 • Koszty bieżące i majątkowe = 4.232.940,82 zł
 • Dofinansowanie = 1.621.557,00 zł
 1. ⚫️ Dotacje dla stowarzyszeń na działalność kulturalną i sportową
 • Wartość przekazanych środków = 1.692.000,00 zł
 1. ⚪️ Rozwój e-usług dla mieszkańców „e-GMIN@”
 • Wartość inwestycji = 2.463.572,23 zł
 • Dofinansowanie = 1.415.093,25 zł
 1. 🟤 Dokumentacja projektowa przedszkola ze żłobkiem w Borku i w Krzeczowie
 • Wartość inwestycji = 620,00 zł
 • Dofinansowanie = 227.125,46 zł
 1. 🔴 Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy
 • Wartość inwestycji = 457.733,00 zł
 1. 🟢 Kuchnia w szkole w Jodłówce
 • Wartość zadania = 130.000,00 zł
 • Dofinansowanie = 73.000,00 zł
 1. 🟠 Wirtualna strzelnica w szkole w Rzezawie
 • Wartość zadania = 205.000,00 zł
 • Dofinansowanie = 163.976,00 zł
 1. 🔵 Renowacja cmentarzy wojennych w Krzeczowie i w Bratucicach oraz figury św. w Jodłówce
 • Wartość zadania = 348.024,69 zł
 • Dofinansowanie = 268.135,87 zł
 1. 🟡 Droga gminna w Dębinie
 • Wartość zadania = 264.581,22 zł
 • Dofinansowanie = 120.886,00 zł
 1. 🟢 Renowacja zabytkowych kapliczek ( 6 szt) na terenie gminy
 • Wartość zadania = 300.000,00 zł
 • Dofinansowanie = 294.000,00 zł
 1. ⚫️ Remont posadzki kościele w Rzezawie
 • Wartość zadania = 490.000,00 zł
 • Dofinansowanie = 480.200,00 zł
 1. ⚪️ Wymiana 16 wiat przystankowych na terenie gminy
 • Wartość zadania = 189.000,00 zł
 1. 🟤 Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi gminnej w Jodłówce
 • Wartość zadania = 109.002,60 zł
 1. 🔴 Uruchomienie drugiego reaktora na oczyszczalni ścieków w Okulicach
 • Wartość inwestycji = 151.544,01 zł
 1. 🟠 Alejki na cmentarzu w Rzezawie
 • Wartość zadania = 470.000,00 zł
 • Dofinansowanie = 460.600,00 zł

 

_________

Materiał sfinansowany ze środków KWW Mariusza Palej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *