MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

W trosce o poszanowanie dziedzictwa

Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie wyposażył magazyn strojów ludowych Zespołu Pieśni i Tańca „Borzęcanie”. Zakupiono regały i pojemniki, które pozwolą na lepsze przechowywanie elementów wyposażenia Zespołu. Wartość zadania to kwota 6 472,12 zł, z czego dofinansowanie w ramach grantu realizowanego za pośrednictwem Stowarzyszenia Kwartet na Przedgórzu wyniosło 5 261 zł. Pozostała kwota została sfinansowana ze środków własnych GOK Borzęcin.

Jak przyznaje Piotr Kania z GOK Borzęcin, istniejące do tej pory w tym zakresie rozwiązania były niewystarczające. – Zespół ma na wyposażeniu ponad 80 kompletów strojów ludowych krakowskich, lubelskich i rzeszowskich oraz prawie 50 par butów, które przechowywane były w kilku pomieszczeniach, szafach i szafkach. Dzięki realizacji projektu wszystkie elementy stroju ludowego przechowywane będą w jednym miejscu. Zaadaptowaliśmy na ten cel dwa pomieszczenia odpowiednio je doposażając. Stroje ludowe oprócz wartości materialnej stanowią dziedzictwo kulturowe regionu. Realizacja zadania pozwoli nam zadbać o właściwe poszanowanie jednego i drugiego. Działalność funkcjonującego przy naszej placówce od 2001 roku Zespołu Pieśni Tańca „Borzęcanie” w grupach młodszych i starszych daje możliwość kultywowania obrzędów, utrwalania tradycji, zwyczajów i tańców ludowych stanowiących o kulturze lokalnej i regionalnej.

_____

Gmina Borzęcin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *