MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Blisko 1,3 miliona złotych dofinansowania dla gminy Borzęcin

Kolejne środki zewnętrzne, tym razem w kwocie 1 miliona 265 tysięcy 283 złotych trafiły do budżetu gminy Borzęcin. To wynik starań samorządu i pozytywnej decyzji Zarządu Województwa Małopolskiego w zakresie zwiększenia dofinansowania realizacji inwestycji pn. “Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Remizy OSP w Borzęcinie Dolnym”, współfinansowanej w ramach działania 11.2. Odnowa obszarów wiejskich RPO WM. Dzięki temu, zdecydowanie zmniejszył się udział środków własnych budżetu gminy Borzęcin w zakresie realizacji tego projektu, a znakomita część funduszy z których sfinansowano przedsięwzięcie pochodzi ze źródeł zewnętrznych.

– To znaczące wsparcie finansowe, tym bardziej że dotyczy inwestycji już zakończonej. To pozwoliło zwolnić środki, jakie zaangażowaliśmy w realizację tego zadania z budżetu gminy. Dzięki temu możemy wykorzystać je jako wkład własny do kolejnych projektów lub realizując inne potrzeby inwestycyjne. W imieniu samorządu oraz Mieszkańców dziękuję Wiceprzewodniczącemu Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciechowi Skruchowi oraz Marszałkowi Województwa Witoldowi Kozłowskiemu za efektywną współpracę i wsparcie gminy Borzęcin w zakresie dofinansowania tej inwestycji – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Dodatkowe środki spowodowały, że zmienił się montaż finansowy realizacji zadania, objętego umową o dofinansowanie. W wyniku zmian, dofinansowanie z RPO WM zamknęło się kwotą 3 miliony 393 tysiące 783 złote, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to kwota 1 milion 549 tysięcy 940 złotych, a wkład własny gminy Borzęcin wyniósł 1 milion 696 tysięcy 772 złote, co stanowi 25,5% wartości inwestycji.

__

Gmina Borzęcin

(tell)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *