MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Laboratorium bocheńskiego szpitala coraz nowocześniejsze

W ostatnim czasie w Szpitalu Powiatowym w Bochni dokonano szereg zmian i unowocześnień, które poprzez zwiększenie zakresu i jakości badań wykonywanych w placówce znacząco wpłynęły na poprawę oferowanej diagnostyki laboratoryjnej.

Jednym z najważniejszych osiągnięć mijającego roku było pozyskanie od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nowego analizatora do szybkiej identyfikacji wyizolowanych drobnoustrojów – MALDI TOF (spektrometr masowy)

Ta zawansowana technologia umożliwia szybką i precyzyjną identyfikację patogenów oraz analizę ich składu chemicznego, co znacznie wpływa na diagnostykę laboratoryjną infekcji. Dzięki spektrometrowi masowemu w laboratorium można teraz dokładnie określić obecność i rodzaj patogenu, co jest niezbędne dla skutecznej terapii. Stosując tradycyjne metody diagnostyczne proces ten zajmował kilka godzin, a nawet dni. Obecnie, dzięki nowej technologii precyzyjne wyniki mogą być dostępne zdecydowanie szybciej.

Wpływ spektometru masowego na diagnostykę laboratoryjną infekcji jest ogromny. Pozwala na szybkie i precyzyjne określenie czynnika sprawczego, co umożliwia lekarzom odpowiedni dobór terapii, a to z kolei przekłada się na skuteczność leczenia i skrócenie czasu hospitalizacji. mówi Anna Kaniewska-Wąsik kierownik Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej (CDL).

Znaczące zmiany nastąpiły również w innych obszarach medycyny laboratoryjnej bocheńskiego szpitala. Mając na uwadze świadczenie usług na najwyższym poziomie i dbałość o jakość wydawanych w laboratorium wyników, wprowadzono standaryzację badania parametrów fizykochemicznych
i morfotycznych w moczu. Dzięki nowoczesnej technologii zastosowanej w nowo pozyskanym  analizatorze wyniki są bardzo precyzyjne i powtarzalne, a wyniki wydawane są
w wystandaryzowanych międzynarodowych jednostkach.

Kolejną ważną innowacją jest poszerzenie diagnostyki z zakresu alergologii i autoimmunologii. Wprowadzenie nowych badań wykrywających zróżnicowane alergeny zarówno wziewne jak
i pokarmowe oraz molekuły wchodzących w skład alergenów daje szersze możliwości w diagnostyce chorób alergologicznych, które są rozpowszechnione zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Warto również zaznaczyć, że od nowego roku w CDL będzie można diagnozować choroby przewodu pokarmowego o podłożu autoimmunologicznym takie jak np. celiaklia, autoimmunologiczne zapalenie żołądka, choroba Addisona- Biermera oraz wykrywanie swoistego markera choroby Leśniewskiego-Crohna.

Na polepszenie jakości świadczonych usług medycyny laboratoryjnej ma też wpływ poszerzenie panelu badań z zakresy immunologii. Obecnie  w laboratorium szpitalnym można wykonać badania
w kierunku markerów nowotworowych, oznaczyć wskaźniki gospodarki żelazem i poziom witamin.

Na uwagę zasługuje również fakt, że Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej w Szpitalu Powiatowym
w Bochni otrzymało przedłużenie Akredytacji PCA (Polskiego Centrum Akredytacji) w zakresie badań dotyczących Salmonelli/ Shigella. Oznacza to, że laboratorium nadal będzie mogło prowadzić profesjonalne i wiarygodne badania dotyczące tej bakterii. Możliwość wykonania akredytowanych badań ma duże znaczenie i jest ułatwieniem dla osób które potrzebują wyników badań w celu zatrudnienia, dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy na przykład w branży spożywczej.

Zmiany dają solidne podstawy podnoszenia jakości opieki zdrowotnej i dalszego rozwoju CDL. Dzięki nowym możliwościom diagnostycznym placówka staje się ważnym ogniwem sytemu opieki zdrowotnej, oferując pacjentom dostęp do nowoczesnych i kompleksowych badań. Rozwój CDL
w Szpitalu Powiatowym w Bochni przynosi wiele korzyści zarówno dla personelu medycznego, jak i dla pacjentów. Nowe technologie i poszerzenie panelu badań umożliwiają skuteczniejszą i bardziej precyzyjną diagnozę chorób co przekłada się na lepsze wyniki leczenia i szybszy powrót do zdrowia.

____

Szpital Bochnia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *