Modernizacja dróg z dofinansowaniem rządowym

Gmina Szczurowa otrzymała ponad 337 tysięcy złotych rządowego dofinansowania na modernizację dwóch dróg gminnych w Szczurowej i Barczkowie. Dofinansowanie stanowi 80% wartości inwestycji.

W Starostwie Powiatowym w Wieliczce Wójt Gminy Szczurowa Zbigniew Moskal odebrał z rąk Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka symboliczny czek w wysokości 337 728, 28 złotych. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg obejmuję modernizację dwóch dróg gminnych: Szczurowa- Brzezinki oraz Barczków w kierunku Wisły.

Oba zadania będą realizowane w okresie letnim. Zakres prac obejmuje roboty ziemne, oczyszczenie przepustów oraz rowów, budowę nawierzchni asfaltowej, utwardzenie poboczy oraz oznakowanie pionowe.

Łączna wartość obu zadań to nieco ponad 422 tysiące złotych.

__

Gmina Szczurowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.