Atrakcyjna oferta dla seniorów w Borzęcinie

Początek roku 2023 rozpoczął aktywne działania seniorów z gminy Borzęcin w KLUBIE SENIOR+. Z oferty bezpłatnie korzystają osoby w wieku 60+ w dniach od wtorku do piątku, w godzinach 9.00-14.00. Forma uczestnictwa została określona w regulaminie działalności Klubu Senior+ funkcjonującego w ramach struktur Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Klub powstał w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2021-2025 Edycja 2022 z myślą o osobach, które ukończyły sześćdziesiąt lat i chciałyby aktywnie spędzać czas, dowiedzieć się czegoś nowego lub poszerzyć swoje zainteresowania. Jego działanie ma na celu promocję zdrowego i aktywnego stylu życia wśród seniorów.

Podstawowym celem funkcjonowania jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez zachęcanie ich do aktywności oraz integracji wewnątrzpokoleniowej, a także pogłębienie ich relacji z najbliższym otoczeniem.

Klub Senior+ to miejsce do rozwijania własnych pasji, zainteresowań, umiejętności, dostarczanie nowych wiadomości, przekazywanie innym swoich doświadczeń, dziedzictwa kulturowego czy historycznego, które pozwala na pełne uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności. Daje asumpt do wzmocnienia samoakceptacji i przynależności zbiorowej. Działania polegają na organizacji: zajęć, warsztatów, prelekcji, wykładów, pogadanek, spotkań integracyjnych itp., które będą służyć osiągnięciu następujących celów:

  • zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie;
  • zachęcanie do wykorzystania umiejętności, zainteresowań, doświadczeń, tradycji rodzinnych i lokalnych osób starszych i przekazywanie ich , w celu budowania dziedzictwa kulturowego oraz historycznego;
  • wzbudzenie pewności siebie oraz zachęcanie do prezentacji własnych pomysłów podczas organizacji spotkań;
  • poszerzanie lub zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie korzystania z systemów informatycznych, co przyczyni się do przełamania barier w stosunku do nowoczesnych urządzeń, a także zapobieganiu zjawisku cyberprzemocy;
  • propagowanie zasad bezpieczeństwa wśród seniorów;
  • rozwijanie aktywności fizycznej;
  • rozwijanie zainteresowań kulturą, sztuką oraz aktywności osób starszych;
  • zachęcanie do racjonalnego gospodarowania budżetem domowym oraz właściwego korzystania z ofert rynku lokalnego (przede wszystkich finansowych).

Organizowane zajęcia, spotkania i warsztaty przekonują seniorów, że ich rolą jest aktywne uczestnictwo we współczesnym świecie, a nie spędzanie czasu w samotności.

– Seniorzy są prawdziwą skarbnicą wiedzy, dlatego cieszy fakt, iż właśnie te osoby chcą angażować się w działalność społeczną czy poszerzać swoją wiedzę w popularnych Klubach Seniora, a nie biernie spędzać czasu z dala od innych – mówi Katarzyna Ciochoń, kierownik GOPS Borzęcin.

Dodajmy, że siedziba klubu mieści się w budynku Domu Kultury w Borzęcinie.

(h)

Borzęcin.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.