MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
Spotkajmy się na Facebooku 30.01.2024 (600 x 200 px)
Spotkajmy się na Facebooku 30.01.2024 (600 x 200 px)

Czchów: Zasłużona nagroda dla niepowtarzalnego dyrektora

W jaki sposób można zauważyć i docenić działalność wyjątkowych ludzi? Najprościej ujmując przez ukazanie tych postaw szerszemu gremium przyznaniem nagrody czy wyróżnienia. Do takich przedsięwzięć należy organizowany od 2004 r. przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Ogólnopolski Konkurs o tytuł „Super Dyrektora Szkoły” i „Super Dyrektora Przedszkola”. Podmiot ten znany jest szkolnej społeczności z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” i kwartalnika „Wczesna Edukacja”, w którym porusza istotne dla pracy z dziećmi i młodzieżą tematy, służy radą i umiejętnie szkoli przez organizację warsztatów prowadzonych przez wybitne autorytety w dziedzinie edukacji. I jak zapisano w regulaminie celem konkursu jest wyłonienie najlepszych czynnych dyrektorów szkół, będących liderami w swoim środowisku, którzy łączą profesjonalizm skutecznego menedżera, wychowawcy i nauczyciela z entuzjazmem tworzenia nowych rozwiązań.

Od początku edycji konkursu wybór laureatów następuje w dwóch etapach. Najpierw, na podstawie nadesłanych aplikacji konkursowych (mogą to zrobić zarówno Rady Pedagogiczne, rodzice i uczniowie jak i organ prowadzący daną placówkę) Jury nominuje kandydatów do tytułu odrębnie „Super Dyrektora Szkoły” oraz „Super Dyrektora Przedszkola”. Z wyłonionej grupy nominowanych Jury oraz Kapituła Konkursu ogłasza zdobywcę tytułu „Super Dyrektora Szkoły” oraz „Super Dyrektora Przedszkola”.

Obie grupy, według własnego uznania, mają prawo przyznać nominowanym Uczestnikom również inne wyróżnienia i tytuły. Dla pełności obrazu warto wymienić osoby wchodzące w ich skład: dr Danuta Elsner, przewodnicząca Jury, członkini kolegium redakcyjnego miesięcznika „Dyrektor Szkoły” i niezależna konsultantka ds. zarządzania oświatą; Małgorzata Pomianowska, redaktor naczelna miesięcznika „Dyrektor Szkoły” oraz kwartalnika „Wczesna Edukacja” Katarzyna Szczepkowska, redaktorka merytoryczna kwartalnika „Wczesna Edukacja”, członkini kolegium redakcyjnego miesięcznika „Dyrektor Szkoły”; Anna Jakubiec, sekretarz redakcji kwartalnika „Wczesna Edukacja” i Anna Satel, sekretarz redakcji miesięcznika „Dyrektor Szkoły” (Jury) oraz dr hab. Małgorzata Żytko, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Edukacji Szkolnej i Kształcenia Nauczyciel Wydziału Pedagogicznego ; Elżbieta Piotrowska-Gromniak, twórczyni i prezeska Stowarzyszenia Rodzice w Edukacji, reprezentant stowarzyszenia w Europejskim Stowarzyszeniu Rodziców (European Parents Association); Agnieszka Bałdyga, główny specjalista w Zespole Edukacji i Wychowania Biura Rzecznika Praw Dziecka, która jest psychopedagogiem, ekspertem w dziedzinie ochrony praw dziecka w edukacji, trenerką umiejętności psychospołecznych i pedagogicznych oraz dyplomowanym coachem; Mirosław Sielatycki, zastępca Dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy i były nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Reytana w Warszawie, doradca metodyczny, dyrektor Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz wiceminister edukacji i Elżbieta Piotrowska-Albin, pełnomocnik Zarządu Wolters Kluwer Polska ds. Rozwoju Edukacji, z wykształcenia socjolog,

To pierwsze gremium z bardzo dużej w roku obecnym liczby zgłoszonych nominowało do nagrody piętnastu dyrektorów (do tej pory było to zwykle 8) a na wspólnym zebraniu z Kapitułą konkursu postanowiło przyznać obok głównych laurów jeszcze wyróżnienia i nagrodę specjalną. Pierwsze z nich otrzymał dyrektor Zespołu Szkół i Przedszkola oraz Szkoły Muzycznej I st. w Domosławicach, Kazimierz Wojnicki. Znanego w środowisku lokalnym ale i na ogólnopolskiej niwie edukacyjnej (szczególnie artystycznej jako dyrektor największej placówki muzycznej na wsi [!]) nie trzeba przedstawiać.

Warto jednak powtórzyć co w formularzu zgłoszeniowym online napisali wnioskodawcy czyli przedstawiciel RP szkoły w Domosławicach, Grzegorz Majka. Podkreślono w nim cechy charakteru K. Wojnickiego jako zwierzchnika pełnego życzliwości, dostępności, gotowości do pomocy, otwartości na propozycje a nade wszystko poszanowania dla kompetencji własnych pracowników. Zwrócono uwagę na działania dla poprawy na rzecz rozwoju warunków pracy – poszerzenie infrastruktury o nowy budynek. zabezpieczenie instrumentariów, sprzętu informatycznego i innych niezbędnych w dzisiejszej edukacji sprzętów (np. tablice nowej generacji, telewizory do przekazu nagrań video, itp. Dodać należy jeszcze bardzo prężną działalność na rzecz rozwoju środowiska lokalnego głównie poprzez inicjatywy artystyczne, realizowane we współpracy z instytucjami kultury z udziałem szerokiego grona społeczności szkolnej i lokalnej. Dość wspomnieć, że tylko od stycznia 2021 r do sierpnia 2022 r w Domosławicach zrealizowano 16 projektów od ekologicznych po artystyczne w tym 2 międzynarodowe (ze szkołą muzyczną we Lwowie. Bardzo ważne w dorobku szkoły są 2 prestiżowe nagrody: Nagroda Jakości Nauczania Województwa Małopolskiego Sapere Auso oraz nagroda Związku Kompozytorów Polskich za zasługi na polu edukacji muzycznej, w tym szczególnie za profesjonalne (nauczanie i praktyka) zaznajamianie dzieci i młodzieży z muzyką współczesną. Nie bez znaczenia jest działalność stowarzyszenia Entuzjaści Uśmiechu, ustanowienie statuetki Angelus Domoslaviensis (w kategoriach Mecenas, Sponsor i Patron Medialny) oraz stała współpraca z dwiema znaczącymi instytucjami kultury w regionie/województwie: Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej i Europejskim Centrum Muzyki im. K Pendereckiego w Lusławicach.

W uzasadnieniu przyznania wyróżnienia przewodnicząca Kapituły podkreśliła olbrzymią kreatywność dyrektora Wojnickiego i nieustanne poszukiwanie takich form działań edukacyjnych, które zachęcą uczniów do systematycznej pracy nad podnoszeniem poziomu swojej wiedzy i holistycznego rozwoju. Kuluarowe rozmowy po zakończeniu uroczystości w bezpośrednich rozmowach z członkami Jury i Kapituły mogliśmy się przekonać, że wniosek o nagrodę dla dyr. Wojnickiego przyczynił się do zainteresowania miejscowością, szkołą i działaniami a ich wiedza na ten temat nas zwyczajnie zaskoczyła. Naturalnym zatem było zaproszenie do odwiedzenia Domosławic. Przy tej okazji mieliśmy okazję wysłuchać bardzo dobrych wykładów, których teoretyczne podstawy ugruntowały i potwierdziły praktyczną stronę działań dyrektora Wojnickiego i Jego Współpracowników i ich priorytet: dla dobra i właściwego rozwoju młodego człowieka zgodnie z ideą razem możemy wiele. Pełni wrażeń wracaliśmy do domów z przeświadczeniem, że podążamy właściwą drogą i zawsze możemy robić to lepiej. Sukces dyrektora Wojnickiego na ogólnopolskiej arenie edukacyjnej stawia w bardzom dobrym świetle nie tylko szkołę ale i władze gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Szanowni Państwo Włodarze poszczególnych szczebli; jest duży sukces zatem nie pozostaje nic innego jak Go wspierać na wszelkie możliwe sposoby, szczególnie że ścieżka edukacyjna wydaje się być coraz bardziej wyboista i nieprzewidywalna. A Panu Dyrektorowi życzyć niegasnącego entuzjazmu i tego uśmiechu w kierunku współpracownika, który infekując przekazuje pewną wiadomość – razem da się to zrobić. Tak trzymać!

dr Jan M Gładysz, towarzysz warszawskiej wyprawy i naoczny świadek dyrektorskiego święta

Gratulacje Burmistrza Czchowa (plik pdf)

Realizowane projekty w 2021 r.:

 • Projekt „Sprawność na lepsze jutro” – współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Brzesku, 2021. • Projekt „Z ekologia za pan brat” – współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Brzesku, 2021.
 • Projekt „Kultura ludowa w życiu małego dziecka” – współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Brzesku, 2021.
 • Projekt „Ad Astra. Koncert pamięci w 40 – rocznicę Stanu Wojennego” współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego 2021.
 • Projekt „Warsztaty dla Międzyszkolnej Regionalnej Orkiestry Symfonicznej “Małopolska” współfinansowane ze środków Województwa Małopolskiego 2021.
 • Projekt „Orkiestra dla Edukacji” współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego 2021.
 • Projekt „Bez nałogów przez życie” – współfinansowany ze środków Gminy Czchów 2021.

Realizowane projekty w 2022 r.:

 • Projekt „Małek kroki ku samodzielności” – współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Brzesku, 2022.
 • Projekt „Spotkanie ze sztuką regionu” – współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Brzesku, 2022.
 • Projekt „Zaprogramowani na Ekologię” – współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Brzesku, 2022.
 • Projekt „Aktywna szkoła to aktywny uczeń” – współfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Brzesku, 2022.
 • Projekt „Taniec, śpiew, muzyka to nasze dziedzictwo. To Małopolska właśnie” – finansowany ze środków budżetu Województwa Małopolskiego w Krakowie. Budżet Obywatelski V Edycja.
 • Projekt „Małopolskie inspiracje. Muzyczne zmagania na szlaku mistrzów” – dofinansowany ze środków budżetu Województwa Małopolskiego w Krakowie, Mecenat Małopolski – I edycja.
 • Projekt „Dzieci dzieciom. Jest moc” – dofinansowany ze środków budżetu Województwa Małopolskiego w Krakowie, „Małopolska! Postaw na edukację”.
 • Projekt „Domosławickie (pra)wykonania kolędowe” – dofinansowany ze środków budżetu Województwa Małopolskiego w Krakowie w 2022 pn. „Małopolskie Chóry – Małopolska Rozśpiewana”.

2019r.

– Numer projektu UKR/2019/U/0074

nazwa projektu: „ Jedność w różnorodności: Muzyka nas łączy. Edycja II”

kwota: 65 202,95 zł

 

2020r. projekt on-line

numer projektu: UKR/2020/U/0053

nazwa projektu: Jedność w różnorodności: Muzyka nas łączy. Edycja III

kwota: 31 886, 97

 

2021r.

Numer projektu: UKR/2021/U/0111

Nazwa projektu: Jedność w różnorodności: Muzyka nas łączy. Podsumowanie

Kwota: 81669,25 ZŁ

 

2022r,

Numer projektu: UKR/2022/W/0103

Nazwa projektu: „ Śpiewem połączeni

KWOTA: 64 492,91

 

___

GMINA CZCHÓW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.