MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Wojnicz: Św. Florian jak nowy

Figura będąca jedną z wizytówek Wojnicza została odrestaurowana i odzyskała swój dawny blask. Inwestycja była częściowo dofinansowana z programu „Kapliczki Małopolski 2022”.

Zakończyła się renowacja zabytkowej figury św. Floriana, która znajduje się w centrum wojnickiego rynku. Ze względu na charakter figury oraz jej wartości historyczne i kulturowe głównym celem prac konserwatorskich i restauratorskich było powstrzymanie postępujących procesów degradacyjnych oraz przywrócenie utraconych walorów estetycznych. Rzeźba oraz cały postument zostały oczyszczone i poddane zabiegom impregnacyjnym. Uzupełnione zostały również wszystkie ubytki materiału, z którego zostały wykonane.

Figurę zbudowano w 1843 r. jako „pamiątkę szczęśliwie przeżytych chwil w roku 1831”, kiedy to Wojnicz został w znacznej części zniszczony przez pożar. Inicjatorem jej powstania był ówczesny burmistrz Wojnicza – Cyryl Dorożewski. Rzeźba należy do obszaru tworzącego XIII-wieczny układ przestrzenny Wojnicza, który jest wpisany do rejestru zabytków. Aby inwestycja została zrealizowana niezbędne były m.in. prace związane z opracowaniem programu konserwatorskiego.

Figura św. Floriana oraz cały postumentu, przez wiele lat narażone były na działania niekorzystnych czynników atmosferycznych, przez co uległy licznym zniszczeniom i dlatego wymagały pilnych prac konserwatorskich. – wyjaśnia burmistrz Wojnicza, Tadeusz Bąk. – Do remontu podeszliśmy kompleksowo i jestem bardzo zadowolony z efektu końcowego. Rzeźba prezentuje się znakomicie. – dodaje.

Inwestycja kosztowała blisko 39 tys. zł, z czego 11 tys. zł stanowiła dotacja uzyskana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskie­go w ramach konkursu  „Kapliczki Małopolski 2022”

__

Gmina Wojnicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.