MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Stabilizacja osuwiska w Faliszewicach

Zabezpieczone zostanie kolejne osuwisko w gminie Zakliczyn, tym razem w Faliszewicach. Odbudowany zostanie też prawie kilometrowy odcinek uszkodzonej drogi w tej miejscowości. Samorząd otrzymał na ten cel przeszło 2,8 mln zł od Wojewody Małopolskiego.
W ubiegłym roku wykonano stabilizację osuwiska wraz z naprawą drogi gminnej w miejscowości Paleśnica w kierunku Dzierżanin, za kwotę ponad 3,6 mln zł, w tym dotacja Wojewody Małopolskiego 2 767 608,00 zł, dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 669 145,48 zł i wkład własny Gminy Zakliczyn – 147 390,29 zł. Jednocześnie przygotowywano dokumentację geologiczno-inżynierską oraz projektowo-budowlaną na zabezpieczenie osuwiska w Faliszewicach. Przedsięwzięcia te kosztowały odpowiednio 97 tys. zł (70 proc. środków rządowych) oraz 77 tys. zł (80 proc. rządowego dofinansowania).
Teraz Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita przyznał gminie Zakliczyn przeszło 2,8 mln zł na wykonanie robót budowlanych w celu zabezpieczenia osuwiska w Faliszewicach wraz z odbudową drogi gminnej.
– Łącznie samorządy z Małopolski otrzymały ponad 8,4 mln zł na 12 zadań inwestycyjnych w ramach usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi. Nasza gmina otrzymała więc ponad 30 procent tych środków finansowych – podkreśla z satysfakcją burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak.
Do robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem osuwiska i odbudową drogi, które planowane są na ten rok, gmina Zakliczyn z własnego budżetu dołoży 20 procent.

__

Gmina Zakliczyn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *