Ślubowanie nowych strażaków w Tarnowie

W dniu 25 marca w Sali Narad Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Tarnowie odbyła się uroczysta zbiorka z okazji ślubowania czterech nowo przyjętych funkcjonariuszy do służby w szeregach Państwowej Straży Pożarnej.

Ślubowanie przyjął p. o Komendant Miejski PSP  w Tarnowie mł. bryg. Maciej Wolański w obecności funkcjonariuszy i pracowników Komendy.

Podejmując służbę w szeregach  Państwowej Straży Pożarnej, strażak składa ślubowanie wypowiadając następujące słowa roty:

“Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego
i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej”.

Nowo przyjętym strażakom życzymy bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia, szczęścia oraz pomyślności w życiu osobistym. Niech podejmowane działa i służba drugiemu człowiekowi będą zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.

___

Straż Tarnów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.