Dodatkowe środki na konserwację zabytków sakralnych w gminie Tarnów

Dzięki dobrej współpracy samorządu z parafiami na terenie gminy Tarnów, udało się pozyskać dofinansowanie na remonty konserwatorskie kolejnych zabytków. Tym razem zmodernizowane zostaną obiekty sakralne w Zbylitowskiej Górze, Porębie Radlnej oraz w Zawadzie. Mowa o kwocie w sumie ok. 130 tys. zł. -Chronimy i dbamy o zabytki na naszym terenie. Są naszym dziedzictwem i pamięcią przeszłości – mówi wójt Grzegorz Kozioł. Dofinansowanie pochodzi od Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W Zbylitowskiej Górze wyremontowany zostanie Pomnik Moszczeńskich wpisany do rejestru zabytków w Małopolsce. Znajduje się on na terenie parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. -Jest jednym z piękniejszych obiektów sakralnych i śladem naszych pokoleń – mówi proboszcz ks. Józef Kaczmarski. Dofinansowanie od Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wynosi 60 tys zł.

W Porębie Radlnej zaplanowano konserwację estetyczną stropu transeptu wraz z konserwacją techniczną i estetyczną stropu nawy w kościele parafialnym pw. św. Piotra i Pawła. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie wynosi 50 tys. zł.

Kolejny plan konserwatorski dotyczy zagospodarowania terenu parafii pw. św. Marcina Biskupa w Zawadzie. W tym miejscu po opracowaniu dokumentacji technicznej, opinii dendrologicznej wraz z programem prac pielęgnacyjnych, wykonane zostaną właściwe prace dotyczące zagospodarowania i pielęgnacji drzewostanu wokół zabytkowego kościoła. Dofinansowanie od Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Wojewody Małopolskiego wynosi w sumie ok. 15 tys. zł.

Prace konserwatorskie rozpoczną się około czerwca i potrwają do jesieni.

Warto przypomnieć, że znajdujący się na cmentarzu w Woli Rzędzińskiej grób ks. Walentego Mroza, który w młodości był kapelanem pułku kawalerii i razem ze swoją jednostką wziął udział w wojnie polsko – bolszewickiej 1920 r., a przede wszystkim w Bitwie Warszawskiej, na wniosek wójta Grzegorza Kozioła został uznany za mogiłę weterana walk o wolność i niepodległość Polski. Oznacza to m.in., że opiekę nad grobem, także konserwatorską, będzie sprawować Instytut Pamięci Narodowej.

__

Gmina Tarnów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.