Błyskawiczny remont szkoły w Sterkowcu

Zaledwie trzy tygodnie trwały w Szkole Podstawowej w Sterkowcu prace remontowe, w wyniku których powstało bezpośrednie przejście łączące tę placówkę z Domem Kultury, w którym mieszczą się szkolna świetlica i biblioteka. Przy okazji wykonano też kilka innych modernizacji.

Świetlica i biblioteka zostały z budynku szkolnego przeniesione do nowej siedziby we wrześniu ubiegłego roku, kiedy to burmistrz Brzeska Tomasz Latocha podjął decyzję o przekazaniu szkole pomieszczeń po byłej świetlicy wiejskiej. Jeszcze do niedawna wszyscy chcący dostać się do tych lokali ze szkoły, zmuszeni byli z niej wyjść, bo jedyne, osobne wejście do Domu Kultury prowadziło od ulicy Sosnowej.

W celu poprawy bezpieczeństwa i ułatwienia komunikacji w styczniu br. przeprowadzono szybki remont, w wyniku którego powstało bezpośrednie przejście, które łączy przylegające do siebie budynki. Inwestycja wydawała się nieco karkołomna, ale została wykonana sprawnie i zgodnie ze sztuką budowlaną. Wykonanie otworu wymagało zniwelowania części schodów oraz przesunięcia jednego z sanitariatów, co wiązało się z drobną przebudową kanalizacji. Przesunięto też dotychczasowe wejście do szkolnej sali gimnastycznej.

Wszystko odbyło się w trzy tygodnie. Prace rozpoczęły się w czasie zimowych ferii, aby w ten sposób skrócić wszystkim czas występowania ewentualnych uciążliwości po powrocie do nauki.

Tych uciążliwości praktycznie nie było. Praca została tak zorganizowana, aby szkolne zajęcia odbywały się bez jakichkolwiek zakłóceń. Zadbaliśmy też o bezpieczeństwo dzieci, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły. Ten remont całkowicie zakończył proces adaptacji przekazanych nam w zeszłym roku pomieszczeń. Jesteśmy bardzo wdzięczni panu burmistrzowi za decyzję, dzięki której usprawniona została nasza praca. Dziękujemy też za zgodę na remont i pomoc w jego przeprowadzeniu – mówi Maria Dąbrowa-Legutko, dyrektor szkoły. Wykonane w Sterkowcu prace zostały w całości pokryte z gminnych środków budżetowych.

__

Brzesko.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.