ad2
ad2
Spotkajmy się na Facebooku 30.01.2024 (600 x 200 px)
Spotkajmy się na Facebooku 30.01.2024 (600 x 200 px)

Po wielu latach – Szczepanowska do remontu!

Planowany przez brzeski samorząd remont ulicy Szczepanowskiej rozpocznie się jeszcze w tym roku. Urząd Miejski pozyskał dofinansowanie na tę inwestycję w wysokości 680 883 złotych. Jest to 65 procent kosztów inwestycji oszacowanych na około 1,1 mln zł. Dotacja pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach prac remontowych na długości 952 metrów zostanie położona nowa nawierzchnia asfaltowa, będzie też wybudowany chodnik długości 595 metrów. Zakres zaplanowanych działań obejmuje też wykonanie odwodnienia i poboczy. Zastosowane zostaną również rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo – radarowy wyświetlacz prędkości i jedno wyniesione przejście dla pieszych. Na pozostałych przejściach pojawi się dodatkowe oznakowanie.

Rozpoczęto już procedury zmierzające do ogłoszenia przetargu mającego wyłonić wykonawcę tej inwestycji. Prace powinny ruszyć w drugim kwartale, większość z nich zostanie zrealizowana jeszcze w tym roku. Zgodnie z ustaleniami zakończenie nastąpi w roku przyszłym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.