ad2
ad2
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Tarnów: ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU NA OKRES „WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH”

W związku ze świętem „Wszystkich Świętych” w dniach od 29 października do 2 listopada br. na drogach powiatu tarnowskiego nastąpi wzmożony ruch pojazdów i pieszych w rejonach cmentarzy. Zmienna jesienna pogoda dodatkowo wpływa niekorzystnie na warunki podróżowania oraz widoczność i bezpieczeństwo pieszych. Przypominamy, że osoby udające się na groby bliskich muszą być przygotowane na zmiany w organizacji ruchu na drogach znajdujących się w rejonach cmentarzy, dlatego też powinny w pierwszej kolejności korzystać ze środków komunikacji miejskiej (na trasy będą skierowane dodatkowe linie). Należy również pamiętać, że ulice znajdujące się bezpośrednio przy cmentarzach będą wyłączone z ruchu, a dla pojazdów zostaną utworzone parkingi.

Podczas działań,  gdy całymi rodzinami będziemy wyruszać na groby bliskich, nad bezpieczeństwem na drogach będą czuwać tarnowscy policjanci ruchu drogowego. Będą oni przede wszystkim zwracać uwagę na bezpieczeństwo pieszych, których liczba w tym okresie w rejonie cmentarzy jest zdecydowanie większa niż zwykle. Ponadto na głównych ciągach komunikacyjnych, będą udzielać wszechstronnej pomocy uczestnikom ruchu drogowego, lecz wobec przypadków lekceważenia podstawowych zasad bezpieczeństwa policjanci będą podejmować zdecydowane interwencje. Zwracana będzie m.in. uwaga na wykroczenia w dużej mierze zagrażające bezpieczeństwu, tj. na nadmierną prędkość, nieprawidłowe wyprzedzanie, wymuszanie pierwszeństwa, jazdę bez wymaganego oświetlenia oraz z niezapiętymi pasami bezpieczeństwa i przewożenie dzieci bez fotelików ochronnych. Ponadto będziemy eliminować z ruchu nietrzeźwych kierujących.

Kierowcy samochodów ciężarowych i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton muszą pamiętać, iż w okresie „Wszystkich Świętych” obowiązują zakazy poruszania się takich pojazdów po drogach: 31 października w godz. 18.00 – 22.00 i 1 listopada w godzinach 8.00 – 22.00.

Porady dla kierowców
Przed wyjazdem bądź wypoczętym i pamiętaj o trzeźwości za kierownicą. Sprawdź:
•    – czy wszystkie wymagane przepisami dokumenty są aktualne,
•    – czy twój samochód jest sprawny technicznie i odpowiednio wyposażony,
•    – czy leki, które zażywasz, pozwalają na bezpieczne kierowanie pojazdem.
Zachowaj szczególną ostrożność w rejonach cmentarzy! Pamiętaj, że nastąpią zmiany w organizacji ruchu:
•    – stosuj się do poleceń policjantów, strażników miejskich i innych osób uprawnionych do wydawania poleceń na drodze,
•    – zwracaj baczną uwagę na pieszych poruszających się w rejonach cmentarzy,
•    – samochód parkuj na wyznaczonym parkingu, nie staraj się podjechać pod bramę cmentarza,
•     – rozważ zaparkowanie gdzie dalej by w rejon cmentarza podjechać korzystając z komunikacji miejskiej,
•    – nie zostawiaj wartościowych przedmiotów w zaparkowanym samochodzie.

 

CMENTARZ KLIKOWA

organizacja ruchu obowiązuje dn. 31.10.2021 r. do 01.11.2021 r. w godz. 6:00 do 23:00

 

ul. Zagumnie

– jeden kierunek od ul. Ks. Bajdy na wschód do ul. Klikowskiej i zakaz postoju po prawej stronie,

– zakaz zatrzymywania się na dwukierunkowym odcinku ul. Zagumnie (od ul. Bajdy do łącznika z ul. Klikowską).

ul. Bajdy

– obustronny zakaz zatrzymywania się na całej ulicy.

 

CMENTARZ KRZYŻ

organizacja ruchu obowiązuje dn. 30.10.2021 r. do 01.11.2021 r. w godz. od 6.00 do 23.00.   

 

Pętla  autobusowa do zawracania na ulicy Krzyskiej (zakaz) obowiązuje od 29.10.2021 r. godz. 22:00do 02.11.2021 r. godz. 17:30

ul. Krzyska –

– jeden kierunek od ul. Spokojnej do Al. Matki Bożej Fatimskiej z zastrzeżeniem dopuszczenia

ruchu w obu kierunkach dla autobusów kom. miejskiej, taksówek i mieszkańców  posesji nr 2-62. od 31.10.2021 r. do 01.11.2021 r.

– prawostronny zakaz zatrzymywania się od ul. Spokojnej i obustronny zakaz zatrzymywania sięod pętli w stronę ul. M.B. Fatimskiej 31.10.2021 r. do 01.11.2021 r.

– zamknięty dla ruchu plac do zawracania (pętla autobusowa) w dn. 29.10.2021 r. godz. 22.00 do 02.11.2021 r. godz. 17.30

– możliwość parkowania na ul. Krzyskiej po lewej stronie od ul. Spokojnej do pętli – 31.10.2021 r. do 01.11 2021 r.

 

ul. Spokojna – odcinek między ul. Nowodąbrowską, a ul. Krzyską 01.11.2021 r. godz 6.00 do godz. 23.00:

– parkowanie skośne na prawym pasie jednokierunkowej jezdni południowej.

– zakaz skrętu w lewo z ul. Spokojnej w ul. Nowodąbrowską (relacje tylko prosto w ul. Błonie i prawo w ul. Nowodąbrowską do centrum)

– sygnalizacja świetlna ulic Nowodąbrowska/Błonie/Spokojna pozostaje włączona z zastrzeżeniem ew. konieczności jej wyłączenia zgłoszonym przez policję

 

ul. Spokojna – odcinek od Al. Piaskowej do ul. Krzyskiej 01.11.2021 r.:

– parkowanie skośne na prawym pasie jednokierunkowej jezdni południowej.

– sygnalizacja świetlna ulic Krzyska/Spokojna pozostaje włączona z zastrzeżeniem ew. konieczności jej wyłączenia zgłoszonym przez policję.

 

ul. Dwernickiego nieprzejezdna (zamknięcie skrzyżowania z ul. Spokojną) od 31.10.2021 r. do 01.11.2021 r.

 

– Dodatkowe miejsca postojowe:

na ulicy Krzyskiej – lewostronny od ul. Spokojnej do pierwszego parkingu przycmentarnego
i pętli autobusowej od 31.10.2021 r. do 01.11.2021 r.,

na ulicy Spokojnej –  jezdnia południowa – parkowanie skośne

 

Do wykorzystania parking przed budynkiem MPEC.

 

CMENTARZ PARAFIALNY LWOWSKA

organizacja ruchu obowiązuje w dn. 31.10.2021 r. do 01.11. w godz. 6:00 do 23:00

 

 

Teren budowy – oznakowany znakami A-14

Sygnalizacja świetlna pozostaje wyłączona

 

ul. Szara

– Jeden kierunek wjazdu drogą do parkingu przycmentarnego i jednokierunkowy wyjazd – 01.11.2021 r..

– jezdnia serwisowa (strona północna ul. Lwowskiej) stanowiąca połączenie pomiędzy nowo wybudowanym parkingiem P&R a szpitalem Św. Łukasza – jeden kierunek + wyznaczenie parkingów przy południowej krawędzi jezdni – 31.10.2021 r. do 01.11.2021 r.

 

Do wykorzystania parking przed szpitalem Św. Łukasza oraz nowo wybudowany parking P&R przy
ul. Lwowskiej

 

CMENTARZ MOŚCICE

organizacja ruchu obowiązuje dn. 31.10.2021 r. do 01.11.2021 r. w godz. 6:00 do 23:00

 

ul. Czarna Droga:

– jeden kierunek ruchu od ul. Zbylitowskiej do ul. Norwida z dopuszczeniem parkowania skośnego i zakazami zatrzymywania się

 

ul. Zielna:

– jeden kierunek ruchu od ul. Vetulani do ul. Czarna Droga, dopuszczony postój pojazdów po stronie zachodniej ul. Zielnej na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Skotnik a skrzyżowaniem z ul. Czarna Droga

 

ul. Zaciszna

– wyłączenie całej ulicy z ruchu pojazdów z dopuszczenie komunikacji miejskiej, taksówek i mieszkańców posesji

– zakaz zatrzymywania się na zachodniej stronie ulicy.

 

ul. Racławicka

– wyłączenie ulicy z ruchu na odcinku od ul. Grochowskiej do ul. Zacisznej z dopuszczenie komunikacji miejskiej, taksówek i mieszkańców posesji.

 

ul. Burkiewicza

– wyłączenie ulicy z ruchu na odcinku od ul. Tenerowicza/Grochowskiej do ul. Zacisznej z dopuszczenie komunikacji miejskiej, taksówek i mieszkańców posesji.

Parking przycmentarny i pasy postojowe wyznaczone po południowej i północnej stronie ul. Czarna Droga oraz zachodniej stronie ul. Zielnej. Wjazd od strony ul. Zbylitowskiej.

 

Do wykorzystania parking przed pawilonem handlowym TSS „Dąbrówka” przy Czarnej Drodze

 

–  Tablice „Dojazd do cmentarza” usytuowane na ulicach:

 • Czerwona od strony ul. Krakowskiej przed  skrzyżowaniem z ulicą Brzozową –  jazda na wprost
 • Czerwona przed skrzyżowaniem z ul. Norwida – jazda w prawo
 • Czerwonych Klonów od Czerwonej przed skrzyżowaniem z ul. Chemiczną – jazda w lewo
 • Czerwonych Klonów od Kwiatkowskiego przed skrzyżowaniem z ul. Zbylitowską – jazda
  w prawo
 • Zbylitowska od Traugutta przed Chemiczną – jazda prosto
 • Zbylitowska od Czerwonych Klonów przed ul. Czarna Droga – jazda w lewo
 • Zbylitowska od Zbylitowskich przed ul. Czarna Droga – jazda w prawo
 • Czarna Droga od Krakowskiej przed Norwida – jazda w prawo
 • Norwida od Czarnej Drogi przed Sienkiewicza – jazda prosto
 • Norwida od Czarnej Drogi przed Czerwoną – jazda prosto
 • Chemiczna przed skrzyżowaniem z ul. Zbylitowska -wlot zachodni jazda w prawo, wlot wschodni jazda w lewo

STARY CMENTARZ  /ul. TUCHOWSKA/

organizacja ruchu obowiązuje dn. 31.10.2021 r. do 01.11.2021 r.  w godz. 6:00 do 23:00

 

ul. Tuchowska

– jeden kierunek od ul. Narutowicza do ul. Małeckiego,

– parkowanie skośne na całej długości ul. Tuchowskiej po stronie zachodniej wzdłuż muru cmentarza,

– zakaz zatrzymywania się po stronie wschodniej ul. Tuchowskiej.

ul. Małeckiego:

– obustronny zakaz zatrzymywania się na całej długości ulicy (do ul. Wspólnej).

 

Przewidywany termin wprowadzenia: 31 październik 2019 r. godziny nocne

 

Przywrócenie poprzednich organizacji ruchu: do 1 listopada 2019 r. godz. 23:00 za wyjątkiem:

– ul. Krzyska – plac do zawracania (pętla autobusowa) obowiązuje w dn. 31.10. 22:00 do 02.11. 17:30;

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.