Ćwiczenia z ratownictwa wodnego

W dniach 7,8,21 lipca 2021r. w ramach doskonalenia zawodowego poszczególne zmiany służbowe Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP w Bochni przeprowadziły ćwiczenia  z zakresu ratownictwa  wodnego na terenie żwirowni w  Targowisku. Ćwiczenia miały na celu doskonalenie umiejętności ratowniczych na akwenach. W pierwszej części zajęć omówiono zasady dotyczące ratownictwa wodnego na poziomie podstawowym w KSRG. Przećwiczono ewakuacje poszkodowanych z wody stosując różne techniki, miedzy innymi przy wykorzystaniu: łodzi,  koła ratunkowego, rzutki ratunkowej, deski ortopedycznej, pasa typu „węgorz” oraz techniki bezprzyrządowej.  Ćwiczono również skoki ratownicze do wody z łodzi. W ćwiczeniach dodatkowo ze swoim sprzętem brała udział  jednostka OSP Stanisławice.

Opracowanie:  mł. kpt. Grzegorz Gac KP PSP w Bochni.

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Bochnigrupa poszukiwawcza2


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.