Będzie nowe boisko przy SP 1 Brzesko

Jeszcze w tym roku zostanie przebudowane boisko przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brzesku. Stara, kontuzjogenna nawierzchnia asfaltowa zostanie zastąpiona bezpieczną sztuczną trawą. Diametralnie zmieni się również otoczenie samego boiska. Koszt zaplanowanej inwestycji wynieść ma 137 tysięcy złotych, z czego 92 600 złotych pochodzić będzie ze środków własnych gminy, a 44 400 zł stanowi dofinansowanie z programu „Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa MIRS”, przyznane decyzją radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Po usunięciu asfaltu i przygotowaniu podbudowy płyta boiska o wymiarach 40 x 20 metrów (powiększona o 2-metrowe „marginesy”) zostanie pokryta nawierzchnią ze sztucznej trawy, posypanej substancjami, które skutecznie zapobiegają jej ścieraniu.  Zamontowane będą nowe bramki i tuleje do montażu słupów z siatką do gry w siatkówkę na boisku wytyczonym odznaczającymi się żółtymi liniami. Kosze do koszykówki pozostaną na swoim miejscu, jednak zostaną poddane gruntownej modernizacji. Wzdłuż linii bocznych usytuowane będą nowe ławki dla widowni.

Brzeski samorząd planuje też rewitalizację zieleni na terenie znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie boiska. Według wstępnych szacunków koszt tej rewitalizacji wynieść ma 24 tysiące złotych. Już teraz opracowywany jest wniosek o dofinansowanie tej inwestycji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakres przewidywanych prac obejmuje pokrycie terenu urodzajną ziemią, na której zasadzone będą sadzonki drzew i krzewów (klony, buki, śliwy, brzozy, graby, bzy, wiązy), a także coraz bardziej popularne byliny i rośliny miododajne. Wszystkie prace mają być zakończone w listopadzie br.

Boisko przy brzeskiej „jedynce” będzie czwartym przyszkolnym obiektem sportowym tego typu przebudowanym w gminie Brzesko na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy. W zeszłym roku asfaltowa nawierzchnia została zastąpiona sztuczną trawą w Jadownikach, w kwietniu tego roku podobna operację przeprowadzono w Okocimiu. Rok temu nowa murawę zyskało również przyszkolne boisko w Sterkowcu, gdzie wcześniej nawierzchnia była trawiasta, ale pełna nierówności zagrażających bezpieczeństwu osób korzystających z tego obiektu.

Ta szeroko zakrojona akcja modernizacji szkolnych boisk ma na celu nie tylko poprawę stanu bezpieczeństwa. Nowe nawierzchnie zachęcają do czynnego uprawiania sportu znacznie większą liczbę mieszkańców, niż stary, wypierany z gminnego krajobrazu asfalt. Ważny jest również aspekt ekonomiczny. Stosowana aktualnie sztuczna trawa wykonywana jest z surowców gwarantujących wieloletnią odporność na działanie czynników atmosferycznych, co praktycznie na długi czas wyklucza potrzebę dokonywania jakichkolwiek remontów czy napraw.

__

Brzesko.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.