MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Dwa jubileusze w Mokrzyskach

W czwartek, 10 czerwca, mieszkańcy Mokrzysk i zaproszeni goście wspólnie przeżywali dwie okrągłe rocznice – 40-lecie erygowania parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz 60-lecie święceń kapłańskich księdza prałata Mariana Wala. W uroczystej mszy świętej poświęconej tym dwóm ważnym wydarzeniom, której przewodniczył ksiądz biskup Leszek Leszkiewicz, uczestniczyła delegacja brzeskiego samorządu na czele z burmistrzem Tomaszem Latochą oraz Kamilem Trąbą, radnym miejskim, a zarazem sołtysem Mokrzysk.

Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mokrzyskach została formalnie erygowana 23 maja 1981 roku, jednak jej początków należy upatrywać już w latach 40. ubiegłego wieku. W 1943 roku na prośbę mieszkańców sprowadziły się do tej miejscowości Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi wypędzone przez bolszewicki reżim z Ukrainy. Zamieszkały w niewielkim drewnianym domu, w którym – przy aprobacie ówczesnego biskupa tarnowskiego – urządziły kaplicę. W każdą niedzielę odbywały się tutaj msze święte odprawiane przez księdza. dojeżdżającego ze Szczepanowa. Z biegiem czasu przybywało wiernych uczestniczących w tych nabożeństwach, toteż mała kapliczka bardzo szybko okazała się zbyt mała, aby wszystkich pomieścić. Podjęte po wojnie starania o zezwolenie na budowę większej, murowanej świątyni, przez długie lata trafiały na zdecydowany opór komunistycznych władz, które ostatecznie, na początku lat 70. zgodę wyraziły. W przedsięwzięcie zaangażowali się wszyscy mieszkańcy Mokrzysk, którzy musieli się jednak zmagać z nagminnymi brakami materiałowymi, szykanami ze strony państwowego nadzoru kontrolnego i z kłopotami finansowymi. Wytrwałość w dążeniu do celu została jednak nagrodzona. Budowa została ukończona, a nowy kościół został 12 października 1975 poświęcony przez biskupa tarnowskiego Piotra Bednarczyka. 26 lipca 1976 roku biskup Jerzy Ablewicz wydał decyzję, na mocy której utworzono w Mokrzyskach Wikarię Parafialną – oddzielną placówkę kościelną, ale przynależną jeszcze do parafii Szczepanów. Posiadała jednak wyraźnie zaznaczona autonomię, o czym świadczy fakt, że biskup nakazał prowadzić oddzielne księgi metrykalne wszystkich duszpasterskich czynności dokonywanych w nowym kościele. Czuwał nad tym wikariusz eksponowany, którym mianowany został ksiądz Marian Wal, pierwszy proboszcz parafii erygowanej ostatecznie w 1981 roku. Zarządzał nią do 2008 roku, kiedy to zastąpił go ksiądz Jan Panek. Od 17 grudnia 2020 roku proboszczem jest ksiądz Stanisław Tokarski.

W czwartek jubileusz 60-lecia święceń kapłańskich obchodził ksiądz prałat Marian Wal, duchowny wielce zasłużony nie tylko dla parafii, ale i całej miejscowości. Wyświęcony został w 1961 roku w Rzepienniku Biskupim. 20 lat później objął probostwo w Mokrzyskach. Okazał się operatywnym gospodarzem, który bardzo szybko zyskał uznanie kościelnych władz zwierzchnich i przychylność mieszkańców, z pomocą których zrealizował wiele istotnych dla rozwoju wsi inwestycji. Już wcześniej jako wikariusz doprowadził do zakończenia budowy plebanii, a zaraz po utworzeniu parafii przystąpił do budowy miejscowego cmentarza, na którym w 1984 stanęła kaplica. Najbardziej spektakularnym przedsięwzięciem była trwająca dwa lata budowa Domu Katechetycznego, który został otwarty we wrześniu 1989 roku. W Mokrzyskach do tego czasu lekcje religii, wyprowadzonej niegdyś ze szkół przez komunistów, odbywały się w prywatnych domach. Przewrotna historia wykonała jednak ekwilibrystyczną woltę, w wyniku której nowa budowla pełniła przypisaną jej pierwotnie funkcję zaledwie kilka miesięcy, by od 1 października 1990 roku stać się siedzibą Publicznego Przedszkola Parafialnego im. Błogosławionej Karoliny Kózkówny.

„Decyzja ks. Mariana Wala i akceptacja parafii Mokrzyska była wspaniałym rozwiązaniem dla każdej strony. Władze samorządowe nie musiały szukać środków i ponosić ciężaru inwestycyjnego nowego budynku Przedszkola. Rodzice mieli na miejscu placówkę wychowawczą i nie musieli dojeżdżać do miasta Brzeska i okolicznych miejscowości oraz zmieniać swoich planów zawodowych. Ponadto 9 osób na miejscu znalazło miejsce pracy i był to wtedy namacalny wkład Kościoła w rozwiązywanie nabrzmiałych problemów społecznych w naszej Ojczyźnie.” – czytamy na oficjalnej stronie przedszkola w tekście poświęconym historii placówki, która w zeszłym roku obchodziła 30-lecie istnienia (szeroki materiał na ten temat ukazał się w także czasopiśmie BIM – sierpień-październik 2020, s.16-17, „Jubileusz w Mokrzyskach”, a także na portalu brzesko.pl – informacja z 14 września 2020, strona 22 Aktualności, „30 lat przedszkola w Mokrzyskach”).

Ksiądz prałat Marian Wal po przejściu na emeryturę ani na chwilę nie zapomina o parafii, z którą związany był nieprzerwanie przez 32 lata. Najlepszym tego dowodem jest wydana przez niego w marcu 2012 roku monografia „Powstanie Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Morzyskach”. Pamiętne spotkanie prezentujące te ważną publikację odbyło się oczywiście w przedszkolu, którego był kiedyś głównym współtwórcą.

  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.