MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Medale dla wolontariuszy i darczyńców

Maria Kucia “Życie ma tylko wtedy sens, jeśli wnosi do świata trochę miłości i dobroci oraz wyciągnięte pomocne dłonie.
Wierzę, że dając, uszczęśliwiamy bliźniego i siebie, a świat czynimy lepszym.”

Maria Kucia oraz Danuta Wrona z oddziału Caritas przy parafii św. Jakuba w Brzesku zostały w tym roku uhonorowane medalami Misericors za wybitne zasługi w działalności tej charytatywnej organizacji. Medal wręczył im biskup tarnowski Andrzej Jeż podczas diecezjalnych obchodów święta Caritas, które w tym roku po raz pierwszy odbyły się w parafii Miłosierdzia Bożego w Starym Sączu. Podczas tej samej uroczystości medale otrzymali też Kazimierz Kural oraz PSS Społem Brzesko – za wieloletnie wspieranie inicjatyw realizowanych przez Caritas w Brzesku.

Maria Kucia w Caritas przy parafii św. Jakuba piastuje stanowisko zastępcy przewodniczącego, którym jest ksiądz dziekan Józef Drabik. Danuta Wrona pełni funkcję sekretarza. Obie panie działają w tej organizacji od 31 lat, czyli od czasu, kiedy Caritas została w tym kraju reaktywowana. Rozpoczęło się to dokładnie 19 lutego 1990 roku, a proboszczem był wówczas ksiądz Zygmunt Bochenek. Pierwsze inicjatywy związane były z organizacją kolonii dla dzieci z rodzin ubogich i wielodzietnych – korzystało z nich wtedy każdorazowo od 80 do 90 osób. Obecnie ich działalność prowadzona jest wielotorowo i ma bardzo szeroki zakres.

Siedziba Caritas znajduje się w domu parafialnym, w którym w każdy wtorek od 16.00 do17.30 pełnione są dyżury. Raz w miesiącu wolontariusze wydają paczki żywnościowe – średnio dla 50 osób. W przypadku podopiecznych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji materialnej pokrywane są koszty zakupu lekarstw, opłacane są też rachunki za media i czynsz. W zeszłym roku z różnych form pomocy skorzystało 716 rodzin.

Dwa razy w roku organizowane są świąteczne akcje – Wigilijne i Wielkanocne Dzieło Pomocy. Z uwagi na pandemię w ubiegłym roku organizacja tych przedsięwzięć, była bardzo utrudniona, szczególnie przed Bożym Narodzeniem. Wolontariusze z brzeskiej parafii św. Jakuba świetnie sobie w tej nowej sytuacji poradzili. Skorzystali z możliwości uczestnictwa w ogłoszonym przez wojewodę małopolskiego konkursie wspierającym wigilie dla ubogich i w ten sposób pozyskali 14 tysięcy złotych, które wraz z datkami od sponsorów i pieniędzmi ze skarbonek pozwoliły przygotować świąteczne paczki dla 150 rodzin. Caritas prowadzi też środowiskową świetlicę i jadłodajnię, która istnieje już 20 lat. Obecnie wydaje około 40-50 posiłków dziennie.

Działalność organizacji wspiera brzeski samorząd, który w zeszłym roku wsparł różne formy pomocy udzielanej przez ten oddział kwotą o łącznej wysokości 150 tysięcy złotych (tyle samo przeznaczył też na tegoroczną działalność. Fundusze pozyskiwane są też ze skarbony świętego Antoniego, ze składek zbieranych podczas dwóch mszy w każdy pierwszy piątek miesiąca, w środę popielcową oraz z nawiązek sądowych i od indywidualnych sympatyków.

Do grona tych sympatyków należą Kazimierz Kural oraz zarząd i pracownicy PSS Społem, uhonorowani w tym roku medalami Misericors w kategorii Darczyńca. Kazimierz Kural znany jest ze swojej działalności charytatywnej i filantropijnej. Przed laty był jednym z głównych inicjatorów organizacji wigilii dla samotnych i ubogich, po czym został na wiele lat współorganizatorem, gospodarzem i sponsorem tych wieczerz. PSS Społem wspiera brzeską jadłodajnię, na potrzeby której każdego dnia przekazuje w formie darowizny pięć bochenków chleba, co daje łącznie 1340 sztuk rocznie.

Działalność Caritas wiąże się z zaangażowaniem i aktywnością wielu ludzi. Ich pasję najlepiej obrazują słowa Marii Kuci, która w jednym z prasowych wywiadów powiedziała:  –  Życie ma tylko wtedy sens, jeśli wnosi do świata trochę miłości i dobroci oraz wyciągnięte pomocne dłonie. Wierzę, że dając, uszczęśliwiamy bliźniego i siebie, a świat czynimy lepszym.

 

Brzesko.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.