MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Nowe odcinki kanalizacji w Gminie Brzesko

Związek Międzygminny ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku otrzymał unijne dofinansowanie na dwa zadania związane z budową kanalizacji sanitarnej w Jadownikach i Jasieniu. W obu przypadkach dotacja stanowi około połowę planowanych kosztów tych inwestycji. Burmistrz Brzeska odebrał od Marszałka Województwa Małopolskiego promesy na pomoc finansową dla obu zadań.

W Jadownikach zostanie wybudowana przepompownia wraz z odcinkiem sieci, do której między innymi będzie podłączony tamtejszy Dom Ludowy. Główny odcinek kanalizacji powstanie na ul. Sportowej. Koszt tej inwestycji wynieść ma  około 1 mln 180 tysięcy zł, przy dofinansowaniu w wysokości  591 tysięcy złotych.

W Jasieniu, od strony zachodniej od ul. Warszawskiej powstanie  kolejny ważny odcinek sieci kanalizacyjnej Jej koszt oszacowano na poziomie 864 tysięcy złotych,  z czego 433 tysiące stanowi  dotacja z Unii Europejskiej.

Wnioski, przygotowane przez pracowników Urzędu Miejskiego w Brzesku, są dofinansowane z drugiego naboru wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *