MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Brzesko: Debata w sprawie dzików

W sali obrad Urzędu Miejskiego odbyło się zorganizowane przez burmistrza Brzeska spotkanie poświęcone problemom związanym z coraz częstszym przebywaniem dzików na terenach zabudowanych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele kół łowieckich działających na terenie gminy, pracownicy Starostwa Powiatowego, radni miejscy, sołtysi oraz przewodniczący zarządów osiedli. Coraz liczniejsza populacja dzików powoduje wiele szkód i spustoszenia w uprawach rolnych, co wiąże się z szacowaniem szkód i wypłatą odszkodowań. Zaproszeni przez Tomasza Latochę myśliwi sugerują, aby dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców zająć się likwidacją odłogów oraz  utrzymywać gospodarstwa i tereny rolne we właściwym stanie agrotechnicznym. Problem dotyczy głównie terenów zurbanizowanych, leżących w pobliżu publicznych dróg. W tym ostatnim przypadku dochodzi do sytuacji stwarzających zagrożenie w ruchu drogowym.

Uczestnicy spotkania zwracali uwagę, że bardzo często sami ludzie prowokują dziki do niepożądanych wizyt, pozostawiając na niezabezpieczonych kompostownikach lub w sąsiedztwie posesji resztek jedzenia i odpadów organicznych. Takie postępowanie zachęca dzikie zwierzęta do żerowania poza ich naturalnym środowiskiem i powoduje osłabiania ich naturalnego zachowania, między innymi instynktu samozachowawczego. Niepokojące jest to, że z roku na rok wzrasta populacja dzików. Coraz młodsze osobniki mają potomstwo, a w jednym miocie samica może wydać na świat średnio osiem młodych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.