Dobiega końca remont i rozbudowa remizy OSP w Kwikowie

W ramach realizacji projektu pn. „Rewitalizacja obiektów społeczno – kulturalnych i przestrzeni publicznych na terenie gminy Szczurowa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, dobiegają końca intensywne prace remontowe remizy OSP w Kwikowie.

Zakres prowadzonych robót obejmuję: docieplenie wraz z wykonaniem elewacji całego budynku, remont dachu, dobudowę do istniejącego budynku sali spotkań, remont toalet, wykonanie tarasu za budynkiem strażnicy, montaż nowego ogrodzenia, instalację systemu monitoringu, przebudowę linii telefonicznej oraz zagospodarowanie otoczenia remizy.

Obiekt remizy OSP w Kwikowie pełni rolę zaplecza lokalowego dla działalności społecznej, świetlicy wiejskiej oraz sali spotkań mieszkańców.grupa poszukiwawcza2


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.