MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Gmina Dębno Laureatem nagrody Małopolski Samorząd – Przeciw Przemocy!

We wtorek, 10 grudnia br. w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie odbyła się wojewódzka konferencja „Wspólne działanie – wzajemne korzyści. Wyzwania dla polityki społecznej”.

Podczas wydarzenia zostali uhonorowani laureaci dwóch wojewódzkich konkursów: „Małopolski Samorząd – Przeciw Przemocy” oraz „Małopolski Pracownik Socjalny Roku – Mamy moc pomagania”.

Wśród laureatów znalazła się również Gmina Dębno.

Zwycięskim gminom nagrody wręczyli: Marta Malec-Lech – członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Wioletta Wilimska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie oraz podinsp. Paweł Godyń – Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji. Symboliczny dyplom w imieniu Wójta Gminy Dębno Wiesława Kozłowskiego odebrał jego zastępca – Jacek Szklarz. W uroczystości wzięły udział również Panie: Anna Matras – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Dorota Nosal – Zastępca Przewodniczącej Zespołu oraz Barbara Szostak – przewodnicząca Gminnej Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

Gmina Dębno została uhonorowana w Małopolskim Konkursie „Przeciw przemocy” – na najlepsze działania interdyscyplinarne prowadzone na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zostaliśmy wyróżnieni m.in:

• za szerokie przedstawicielstwo różnych podmiotów zaangażowanych w pracę Zespołu Interdyscyplinarnego;

• za podejmowanie działań zarówno na rzecz osób doświadczających, jak i stosujących przemoc w rodzinie, przy jednoczesnym uwzględnieniu różnych grup odbiorców,

• i w szczególności za skuteczne działania na rzecz zintensyfikowania pracy z osobami stosującymi przemoc wobec członków rodziny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.