Ćwiczenia z zakresu ratownictwa wodnego

W dniach 10,17,24 lipca 2019r. w ramach doskonalenia zawodowego poszczególne zmiany służbowe Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP w Bochni przeprowadziły ćwiczenia z zakresu ratownictwa wodnego na terenie żwirowni w Targowisku. Ćwiczenia miały na celu doskonalenie umiejętności ratowniczych na akwenach. W pierwszej części zajęć omówiono zasady dotyczące ratownictwa wodnego na poziomie podstawowym w KSRG. Przećwiczono ewakuacje poszkodowanych z wody stosując różne techniki, miedzy innymi przy wykorzystaniu: łodzi, pontonu, sań lodowych, kola ratunkowego, rzutki ratunkowej oraz techniki bez przyrządowej. Dodatkowo ćwiczono skoki ratownicze do wody z łodzi. W ćwiczeniach brały udział jednostki OSP z terenu  powiatu bocheńskiego miedzy innymi OSP: Drwinia, Stanisławice, Rzezawa

Opracowanie: ml kpt. Grzegorz Gac KP PSP w Bochni.

Zdjęcia: archiwum KP PSP w Bochni

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.