Wybudowano chodnik w Przyborowie

Nowy odcinek chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości  420 metrów wybudowano w ciągu drogi powiatowej K1431 „Przez wieś” w Przyborowie. To kontynuacja prac realizowanych w ubiegłym roku, mających na celu wybudowanie ciągu pieszego w kierunku Końca, w zwartej zabudowie miejscowości. Celem budowy chodników przy drogach powiatowych, gmina Borzęcin udzieliła pomocy finansowej powiatowi brzeskiemu w kwocie 300 tysięcy złotych, nie więcej jednak niż 50% wartości zadań. Poza miejscowością Przyborów, nowe chodniki powstaną w Borzęcinie Górnym i Bielczy. Łączna wartość nakładów na te inwestycje zamyka się kwotą 600 tysięcy złotych.

– Budowa chodnika w Przyborowie jest ważną inwestycją poprawiającą bezpieczeństwo pieszych. Droga przebiegająca przez tę miejscowość jest jedną z najbardziej obciążonych komunikacyjnie dróg w gminie. W centrum miejscowości znajduje się Zespół Szkół i Przedszkola, kościół parafialny i obiekt wielofunkcyjny z biblioteką i świetlicą Ośrodka Kultury oraz market. Chodnik z pewnością poprawi komfort przemieszczania się – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Koszt budowy chodnika w Przyborowie zamyka się kwotą 290 tysięcy złotych

__

Kurier Borzęcki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.