Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie laureatem Małopolskiego Projektu „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”

Małopolski projekt „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”, który ma na celu przygotowanie uczniów klas VI i VII szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych do niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym, jest odpowiedzią na przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II apelującego, byśmy „dawali świadectwo miłosierdzia”. Organizatorem projektu jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie, patronat honorowy sprawują: Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego, Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa, Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz, Ksiądz Biskup Andrzej Jeż – Biskup Diecezji Tarnowskiej oraz Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty. Od 2007 r. zrealizowano dziesięć edycji konkursu, w których uczestniczyło ponad 40 000 uczniów z całej Małopolski.

Do XI edycji Szkolne Koło Caritas przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Górnym przystąpiło z projektem pod nazwą „Misjonarze św. Jana Pawła II”. Poprzednie szkolne projekty nosiły nazwę: Posłańcy Jana Pawła II – 2009, Otwarte serca – 2010, Gwardia Jana Pawła II – 2011, Uczniowie Jana Pawła II – Sługami Miłosierdzia – 2015, Świadkowie Miłosierdzia – 2016 oraz Wstańmy z kanapy z Ojcem św. – 2017. Opiekunem pierwszych projektów była pani Teresa Boraca, której zespoły dwukrotnie zakwalifikowały się do etapu rejonowego w Tarnowie.

Udział w projekcie zakładał przygotowanie planu działań charytatywnych, jego całoroczną realizację oraz sporządzenie sprawozdania i przesłanie go do Komisji Oceniającej w Tarnowie w terminie do 30 kwietnia. Adresatami projektu byli: niepełnosprawni rówieśnicy, chorzy i samotni z miejscowości Borzęcin oraz dzieci głodujące w Afryce. Wolontariusze przeprowadzili szereg akcji i zbiórek, których celem było wsparcie finansowe osób potrzebujących. Młodzież przygotowała także wiele imprez na rzecz podopiecznych Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie. W działania zaangażowani byli nie tylko uczniowie zgłoszeni do konkursu ale także wszyscy wolontariusze Szkolnego Koła Caritas, którzy pracowali pod okiem opiekunek Haliny Pudełko i Joanny Bodzioch.

W dniu 17 maja 2018 r. wybrane przez komisję zespoły zaprezentowały swoje działania na spotkaniu rejonowym w siedzibie Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie. Spośród ośmiu szkół projekt ZSP w Borzęcinie został oceniony najwyżej i tym samym uplasował się na I miejscu w rejonie. Podczas gali wręczenia nagród w Krakowie 28 maja 2018 r. laureaci z poszczególnych rejonów po raz kolejny zaprezentowali swoje działania, po czym otrzymali z rąk Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza nagrodę główną – bilety do Rzymu.

W dniach 9-14 czerwca w pielgrzymce do Grobu Ojca św. Jana Pawła II uczestniczyli wolontariusze i opiekunowie z pięciu małopolskich szkół: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi w Pcimiu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Cichem, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Białce oraz Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy. Z ZSP w Borzęcinie na wycieczkę wyjechało 11 uczniów: Zuzanna Wójcik, Magdalena Pilch, Adrianna Małek, Anna Pudełko, Martyna Stoch, Aleksandra Stoch, Weronika Czesak, Daria Sumyk, Amelia Cieśla, Estera Rogóż i Magdalena Wilkosz, pod opieką koordynatora projektu p. Joanny Bodzioch.

Grupa blisko stu osób rozpoczęła wycieczkę od zwiedzania Asyżu, urokliwego miasteczka położonego na wzgórzu Subasio. Pielgrzymi zobaczyli tam Bazylikę św. Franciszka z kryptą, w której złożono ciało Świętego, Bazylikę św. Klary oraz Bazylikę Matki Boskiej Anielskiej z Porcjunkulą oraz Ogrodem Różanym.

Następnego dnia wolontariusze udali się do Watykanu – najmniejszego państwa świata, gdzie rezyduje Ojciec święty. Plan zwiedzania Watykanu obejmował Plac i Bazylikę św. Piotra, Muzea Watykańskie oraz Kaplicę Sykstyńską, będącą miejscem konklawe. Niemałym wyzwaniem okazało się wejście na kopułę Bazyliki, na szczyt której prowadzą 552 stopnie. Jednak widok na panoramę Rzymu zrekompensował wszystkim trud wspinaczki.

Czwarty dzień rozpoczęto Mszą św. w kościele św. Ducha w Rzymie. Kolejnymi atrakcjami były Schody Hiszpańskie, świątynia ku czci najważniejszych bóstw rzymskich – Panteon oraz najpiękniejszy plac w mieście zwany Navona. Następnie przy barokowej Fontannie di Trevi pielgrzymi mieli okazję spróbować tradycyjną włoską pizzę oraz lody. Po krótkim odpoczynku grupy wyruszyły w kierunku Placu Weneckiego z Ołtarzem Ojczyzny oraz Forum Romanum. Na końcu zwiedzono Koloseum, potężną budowlę o owalnym kształcie przeznaczoną dawniej na igrzyska.

Najważniejszym wydarzeniem pielgrzymki była środowa audiencja generalna na placu św. Piotra. Wcześnie rano pielgrzymi zgromadzili się przed bazyliką aby zająć miejsca jak najbliżej trasy przejazdu Papieża Franciszka. Wszystkie grupy zostały powitane w ich językach, a następnie otrzymały papieskie błogosławieństwo. Widok Ojca świętego Franciszka był dla na wszystkich wzruszającym przeżyciem, które na zawsze pozostanie w pamięci i sercach. Po audiencji pielgrzymi mieli czas wolny na zakup pamiątek, po czym wyruszyli w drogę powrotną do Polski.

Podczas wyjazdu opiekę nad młodzieżą sprawowali nauczyciele, pracownicy Delegatury Kuratorium Oświaty z Tarnowa i Wadowic, przewodniczki oraz pilotki Agnieszka i Adrianna. Opieką duchową pełnił ks. Marek Augustyn, dzięki któremu uczestnicy mieli możliwość uczestniczenia we Mszy świętej w każdym dniu wyjazdu. Młodzież i opiekunowie nawiązali kontakty ze swoimi rówieśnikami z innych szkół, niektóre zaowocowały nawet przyjaźniami. Rozstaniu po powrocie do Krakowa towarzyszył żal i łzy, że wyjazd tak szybko dobiegł końca.

Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę Organizatorów pielgrzymki, za pełną wrażeń i atrakcji wycieczkę. Dziękujemy także Wójtowi Gminy Borzęcin p. Januszowi Kwaśniakowi za przyspieszenie procedury wyrobienia dowodów osobistych dla uczniów oraz Dyrektor ZSP p. Kindze Białek za opłacenie transportu do miejsca zbiórki w Krakowie.

Joanna BodziochSlider


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *