Jednostki OSP z gminy Borzęcin z dofinansowaniem

Blisko 16 tysięcy złotych pozyskała gmina Borzęcin z budżetu województwa małopolskiego w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2018” na dofinansowanie zakupu sprzętu dla jednostek OSP w Bielczy, Borzęcinie Górnym i Przyborowie. Kwota pomocy finansowej stanowi blisko 50% kosztów doposażenia jednostek. Łącznie na ten w ramach programu gmina Borzęcin wyda 32 tysiące 100 złotych.

– W roku bieżącym w budżecie gminy na zakupy nowego sprzętu zabezpieczyliśmy kwotę 51 tysięcy złotych. Rokrocznie aplikujemy też o środki zewnętrzne, które są istotnym wsparciem dla realizowanych zakupów. Każde dofinansowanie pozwala wygenerować oszczędności, które przeznaczamy na kolejne strażackie potrzeby – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin, a zarazem prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu trzy jednostki OSP wzbogacą się w nowy sprzęt. Do jednostki OSP Bielcza trafi pompa szlamowa i zestaw PSP-R1 z kompletem szyn Kramera i deską ortopedyczną. OSP Borzęcin Górny wzbogaci się o zestaw odzieży ochronnej do działań bojowych w tym ubranie NOMEX, buty specjalne, hełm, rękawice i kominiarka, 2 zestawy radiotelefonów z zestawem podhełmowym oraz wytwornicę pianową. OSP Przyborów otrzyma aparaty ochrony dróg oddechowych wraz z kompletem wyposażenia. W tym ostatnim przypadku warto podkreślić, że druhowie z Przyborowa posiadają środki własne na pokrycie wkładu.

Sprzęt trafi do jednostek w przeciągu najbliższych miesięcy.

__

UGSlider


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *