Tarnowskie szpitale w „Złotej Setce”

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz firma doradcza Idea Trade już po raz czternasty ogłosiły wyniki ogólnopolskiego rankingu szpitali „Bezpieczny Szpital”, czyli placówek najbardziej bezpiecznych dla pacjenta. W kategorii szpitali zabiegowych, wielospecjalistycznych i onkologicznych, oba tarnowskie szpitale znalazły się w „Złotej Setce”: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza zajął trzydziestą siódmą pozycję, a Specjalistyczny Szpital im. Szczeklika sklasyfikowany został na czterdziestym piątym miejscu. W rankingu małopolskim nasze szpitale zajęły odpowiednio miejsca trzecie i piąte.

W rankingu pod uwagę wzięte zostały sposób zarządzania szpitalem, jakość opieki oraz opieka medyczna. W przypadku zarządzania, pod uwagę brano: budynki, zarządzanie majątkiem, zasilanie w media i instalacje, systemy informatyczne, zarządzanie oraz finanse. Jeżeli chodzi o jakość opieki oceniano: jakość usług, certyfikaty, komfort pobytu pacjenta oraz analizę zdarzeń i skarg. Przy ocenie opieki medycznej zwracano natomiast uwagę na: blok operacyjny, system sterylizacji, diagnostykę, politykę lekową oraz personel i jego kwalifikację.

Maksymalnie szpital uzyskać mógł 1000 punktów: 360 za zarządzanie, 250 za jakość opieki oraz 390 za opiekę medyczną. Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza zdobył ich 827.9. Na wynik ten złożyło się: 295.73 pkt. za zarządzanie, 196.61 pkt. jakość opieki oraz 335.56 pkt. za opiekę medyczną. Specjalistyczny Szpital im. Szczeklika „wyceniono” natomiast na 820.15 pkt. W porównaniu z „nowym” szpitalem, placówka ta oceniona została wyżej w zakresie jakości opieki (202.95 pkt.) oraz opieki medycznej (337.09 pkt.), przegrała natomiast rywalizację w zakresie zarządzania (280.11 pkt.).

Dla porównania, zwycięzca tegorocznego rankingu, Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy zgromadziło 907,51 pkt. (zarządzanie – 312.68 pkt., jakość opieki – 241.36 pkt., opieka medyczna – 353.47 pkt.), a sklasyfikowany na setnej pozycji Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie miał 752.88 pkt (zarządzanie – 230.07 pkt., jakość opieki – 185.53 pkt., opieka medyczna – 337.27 pkt.).

___

Tarnów.plgrupa poszukiwawcza2


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *