Gmina Borzęcin Liderem Rankingu Inwestycyjnego Gmin w Powiecie Brzeskim

Na pierwszym miejscu w powiecie brzeskim i drugim w subregionie tarnowskim została sklasyfikowana gmina Borzęcin w Rankingu Inwestycyjnym Gmin prowadzonym przez pismo samorządu terytorialnego Wspólnota, który ukazał się w nr 20/2017 czasopisma. W zestawieniu wyłoniono krajowych i lokalnych liderów inwestycji z uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych gmin w latach 2014-2016 w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

– W ostatnich latach inwestowaliśmy wiele, znakomicie wykorzystując możliwości jakie stwarzały programy Unii Europejskiej. Równie ambitnie sięgaliśmy po środki z funduszy krajowych, realizując szereg zadań i inwestycji. Ranking Wspólnoty jest kolejnym potwierdzeniem aktywności inwestycyjnej gminy Borzęcin, poświadczającym jak wiele w ostatnich latach zrobiliśmy dla jej szeroko rozumianego rozwoju – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Powiat brzeski

MiejsceGmina/MiastoŚrednie wydatki inwestycyjne per capita 2014–2016 [zł]
1Borzęcin715,95 zł
2Dębno643,81 zł
3Szczurowa496,01 zł
4Gnojnik493,13 zł
5Iwkowa460,20 zł
6Czchów (miasto)254,49 zł
7Brzesko (miasto)235,15 zł

W Rankingu Inwestycyjnym Gmin opublikowanym przez „Wspólnotę” gmina Borzęcin z średnimi wydatkami inwestycyjnymi w latach 2014-2016 per capita (w przeliczeniu na mieszkańca) w wysokości 715,95 złotych zajęła pierwsze miejsce w powiecie brzeskim wyprzedzając gminę Dębno – 643,81 złotych i gminę Szczurowa – 496,01 złotych.

W subregionie tarnowskim obejmującym 31 gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich powiatu brzeskiego, dąbrowskiego i tarnowskiego gminę Borzęcin sklasyfikowano na drugim miejscu, a w skali kraju na 344 miejscu wśród 1559 gmin wiejskich w Polsce.

Ranking w bieżącym roku przeprowadzono według nowej metodologii. Pierwotnie kapituła skupiała się na inwestycjach w infrastrukturę techniczną (transport, gospodarka mieszkaniowa, gospodarka komunalna). Tym razem pod uwagę brana jest całość wydatków majątkowych. Jak podkreślają autorzy zestawienia, wiele lat temu, kiedy ustalano zasady rankingu, uważano – w ślad za dominującym nurtem teorii rozwoju regionalnego i lokalnego – że to inwestycje infrastrukturalne mają decydujące znaczenie dla stwarzania warunków dla rozwoju gospodarczego. Było to istotne zwłaszcza ze względu na wieloletnie zaniedbania w tym zakresie. Ale sytuacja się zmieniła. Luka infrastrukturalna nie jest już tak dotkliwa, a o powodzeniu strategii rozwoju częściej decydują także inwestycje w infrastrukturę związaną z usługami społecznymi.

– Bierzemy pod uwagę średnią z ostatnich trzech lat, aby uniknąć dużych, chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu. Wydatki inwestycyjne, zwłaszcza z mniejszych jednostkach, cechują się znaczną cyklicznością. W poszczególnych latach mogą być bardzo wysokie, co wiąże się z realizacją ważnej inwestycji, by potem okresowo spadać do znacznie niższego poziomu. Ale mimo tego zabiegu ranking wydatków inwestycyjnych należy do tych naszych zestawień, w których pozycja poszczególnych samorządów zmienia się szybko – mówi Paweł Swianiewicz, profesor ekonomii, kierownik Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej o samym rankingu i wynikach poszczególnych gmin tutaj: http://www.wspolnota.org.pl/fileadmin/user_upload/Ranking/Nr_20_Ranking_-_Wydatki_inwestycyjne_2014-2016.pdf

ugSlider


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *