“Modernizacja energetyczna Zespołu Szkół w Szczurowej”

8 listopada 2017r. podpisana została umowa na wykonanie prac modernizacyjnych w Zespole Szkół w Szczurowej w ramach projektu którego liderem jest Gmina Szczurowa i obejmuje również Gminy: Borzęcin, Szczucin i Wietrzychowice.
Wykonawcą prac wyłonionym w postępowaniu przetargowym jest firma NOVUM Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej – Stanisław Markiewicz z Krosna.
Zakres prac obejmuje:
Roboty budowlane tak zwaną głęboką termomodernizację budynku w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenie stropów ostatniej kondygnacji, docieplenie stropu zewnętrznego oraz wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej, montaż zadaszeń systemowych nad drzwiami wejściowymi, montaż systemowych doświetleń okien piwnicznych, wymiana orynnowania i obróbek blacharskich.
Branża sanitarna obejmuje przebudowę kotłowni gazowej na instalację gazowych absorpcyjnych pomp ciepła wspomaganą kondensacyjnymi kotłami gazowymi, przebudowę instalacji centralnego ogrzewania, budowę instalacji gazowej, wymianę podgrzewaczy elektrycznych i montaż baterii z perlatorami wraz z remontem pomieszczeń technicznych.
Z kolei w branży elektrycznej wykonana zostanie nowa instalacja oświetlenia wewnętrznego i elewacji budynku, instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, wykonanie dodatkowego okablowani dla połączenia projektowanego oświetlenia, instalacja fotowoltaiczna, instalacja odgromowa, instalacja elektryczna pomp ciepła, ochrona od porażeń, ochronę przeciwprzepięciową.
Wartość w/w robót 3 034 766,04 zł

uggrupa poszukiwawcza2


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *