MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

O bezpieczeństwie przed wakacjami

W sali obrad Urzędu Miejskiego miała miejsce uroczystość wręczenia nagród w powiatowym etapie dwóch konkursach dotyczących bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych – XIV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie we wsi mamy, bo o zdrowie dbamy” oraz V Ogólnopolskiego Konkursu na rymowankę związaną z tym samym tematem.

Organizatorem obu konkursów na szczeblu powiatu jest Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we współpracy z Oddziałem Regionalnym w Krakowie. W organizację i promocję tych projektów są również zaangażowane władze samorządowe powiatu brzeskiego oraz wszystkich gmin mieszczących się w jego granicach. Konkursy, w których uczestniczą uczniowie szkół podstawowych, cieszą się ogromnym zainteresowaniem szczególnie na obszarach wiejskich. Ich kulminacja corocznie przypada na czerwiec. Zawsze w przededniu rozpoczynających się wakacji, kiedy to następuje intensyfikacja prac polowych. Cel tych projektów pozostaje niezmienny. Jest nim profilaktyka i działalność prewencyjna zmierzająca do zmniejszenia liczby wypadków, do których w gospodarstwach rolnych najczęściej dochodzi w lecie. KRUS od początku swojego istnienia, czyli od stycznia 1991 roku, podejmuje wiele inicjatyw mających za zadanie uświadomienie rolnikom, jak wiele zagrożeń występuje podczas prac polowych, jeśli nie stosuje się zasad bezpieczeństwa.

– Praca  w gospodarstwach rolnych nie jest dla dzieci, a place zabaw dla nich przeznaczone powinny być ogrodzone i wolne od jakichkolwiek zagrożeń – podkreśla kierownik Placówki Terenowej KRUS w Brzesku Jerzy Topolski, który pełnił honory gospodarza uroczystości wręczenia nagród. Nie tylko on, ale i wszyscy goście honorowi zwracali uwagę, jak bardzo zmieniła się świadomość rolników w tym zakresie. Liczby mówią same za siebie. Jeszcze 30 lat temu podczas prac w gospodarstwach rolnych notowano rocznie około 70 tysięcy wypadków rocznie. Teraz ich liczba zmalała do 11 tysięcy, ale nadal można wiele uczynić, by było ich jeszcze mniej. Temu zadaniu służą między innymi takie konkursy.

W tym roku konkurs plastyczny cieszył się rekordowym zainteresowaniem. Nadesłano aż 447 prac wykonanych przez uczniów 33 szkół podstawowych z całego powiatu. W kategorii młodszej (klasy 0-3) pierwsze miejsce zajął Jakub Leszczyński z SP Tymowa, drugie – Dominka Benke (SP Niedzieliska), a trzecie – Artur Bączek (SP Sufczyn). Cała trójka to uczniowie klas drugich. W kategorii starszej (klasy 4-8) pierwsze trzy miejsca zajęły siódmoklasistki: Liliana Derkacz (SP Wojakowa), Michalina Rakowska (SP Gnojnik) oraz Kamila Hebda (SP Szczurowa). Do konkursu na rymowankę zgłosiło się 14 osób. Pierwszą nagrodę otrzymała Amelia Jarzmik ze Szkoły Podstawowej w Wojakowej.

W konkursie plastycznym wyróżnienia otrzymało ośmioro uczniów z gminy Brzesko. W kategorii młodszej są to: Ewa Góra (SP Bucze – klasa 2) Marcelina Nalepka (SP Poręba Spytkowska – klasa 2), Oliwia Świerczek (SP 2 Jadowniki – klasa 1) oraz Nikodem Wąsik (SP 1 Jadowniki – klasa 2). Wyróżnieni w kategorii starszej to: Naomi Styrna (SP Sterkowiec – klasa 5), Patrycja Woźniak (SP Okocim – klasa 7), Anna Zachara-Wąsik (SP Mokrzyska – klasa 4) oraz Miłosz Chudyba (SP Szczepanów – klasa 6).

Galeria zdjęć <<<<

___

Brzesko.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *