MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Umowa na poprawę bezpieczeństwa powodziowego na terenie gminy Drwinia podpisana!

Wójt Gminy Drwinia Jan Pająk wspólnie z Dyrektorem RZGW w Krakowie Wojciechem Kozakiem podpisał umowę z projektantem MGBI Ryszardem Zimą na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa powodziowego na terenie gminy Drwinia poprzez budowę stanowisk pomp mobilnych jako element wzmocnienia systemu zarządzania kryzysowego”. Zadanie będzie finansowane na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Drwinia a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie RZGW w Krakowie we wrześniu 2023 r.

Celem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej i technicznej, oszacowania kosztów ww. działań, obejmujący wykonanie prac budowlanych w miejscach trzech lokalizacji mobilnych stanowisk pompowych na terenie gm. Drwinia:

•             m. Grobla, rz. Wisła,

•             m. Drwinia, rz. Drwinka,

•             m. Świniary, rz. Drwinka.

 

_____

Gmina Drwinia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *