MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Remont plebanii w Radłowie

W Urzędzie Miejskim w Radłowie podpisana została umowa dotacyjna pomiędzy Gminą Radłów a Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Jana Chrzciciela w Radłowie.

Wartość inwestycji pn.:” Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowej plebanii w Radłowie” to 700.000,00 zł. Środki zostały pozyskane przez gmina w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Po wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych rozpoczną się  prace polegające na wykonaniu podłoża i izolacji posadzki parteru, poddasza oraz piwnic, wymianie stolarki drzwiowej zewnętrznej, wykonanie elewacji, wykonanie cokołu budynku wraz z opaską, schodów zewnętrznych głównych, bocznych wschodnich, północnych oraz balkonu. Wyremontowany budynek plebanii będzie służył grupom działającym przy parafii radłowskiej.

Termin zakończenia zadania przewidziano do końca listopada 2024 r.

W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina otrzymała również środki w wysokości 406.787,00 zł  na wykonanie: „Prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy Kościele Parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Radłowie”. Środki zostaną przekazane parafii po uzyskaniu pozwalania konserwatorskiego.

___

Gmina Radłów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *