MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Nowy sprzęt pożarniczy i umundurowanie dla OSP Borzęcin Dolny

Przyczepa do transportu quada oraz sprzęt pożarniczy o wartości blisko 50 tysięcy złotych trafiły do jednostki OSP Borzęcin Dolny, dzięki dotacji pozyskanej przez gminę Borzęcin z Funduszu Sprawiedliwości Ministra Sprawiedliwości. To piąta z jednostek działających na terenie gminy, która w sposób znaczący została wsparta ze środków Funduszu, w zakresie zakupu niezbędnego w akcjach ratowniczych sprzętu i wyposażenia. Uroczyste wręczenie zakupionego asortymentu odbyło się w pachnącej świeżością, nowowybudowanej remizie w tej miejscowości.

W ramach pozyskanej dotacji zakupiono: przyczepę do transportu quada WNP Suski SP, nożyce dielektryczne do prętów NUPLA 91, 14 mm, 2 komplety aparatów nadciśnieniowych typu M1 FIX/G1/6L, 2 sygnalizatory bezruchu motionSCOUT K-T CNBOP, 4 komplety ubrań specjalnych strażackich SX4, 2 sztuki pojemników sztywnych na maskę, podkrzesywarkę marki STIHL HT 105, 2 sztuki siekier FISKARS X21 oraz 2 młoty FISKIARS XXL 5 kg.

– Bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze, a to w przypadku naszej gminy opiera się w znacznej mierze na działalności jednostek OSP. Dlatego samorząd kładzie szczególny nacisk na doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych i modernizację remiz – mówił do druhów ochotników podczas wręczenia Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. – Dziękuję wam za tę pełną ofiarności i poświęcenia służbę.

Gospodarz gminy, podkreślił bardzo dobrą współpracę z samorządem i znaczący wkład nieobecnego podczas uroczystości ze względu na posiedzenie Sejmu RP Posła Norberta Kaczmarczyka w działania na rzecz rozwoju gminy Borzęcin i wsparcia złożonego wniosku.

– W imieniu druhów jednostki OSP w Borzęcinie Dolnym pragnę serdecznie podziękować za tak nowoczesny i funkcjonalny sprzęt oraz wyposażenie, które z pewnością przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców naszej miejscowości i gminy, a także znacznie podniesie poziom gotowości operacyjnej jednostki. Wyposażenie to, wpłynie na skuteczność i bezpieczeństwo druhów podczas udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych – mówił druh Piotr Satała z OSP Borzęcin Dolny.

Łączny koszt zakupu sprzętu i wyposażenia wraz z przyczepą do transportu quada wyniósł 48 314,40 złotych, z czego 504 złote (1,04%) to wkład własny gminy Borzęcin. Fundusz Sprawiedliwości w ramach umowy na “powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektor finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidację skutków pokrzywdzenia przestępstwem” sfinansował blisko 99% kosztów zakupu ww. asortymentu.

 
 

Fot. Andrzej Gruca

Gmina Borzęcin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *