MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Kolejny krok do realizacji Centrum Zdrowia Psychicznego w Bochni

Gotowy jest już projekt koncepcyjny modernizacji i przebudowy budynku przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Bochni na potrzeby uruchomienia tam Centrum Zdrowia Psychicznego. Niedługo ruszy przetarg na dokumentację projektową i uzyskanie pozwolenia. Pozwoli to ubiegać się o finansowanie tej inwestycji, której szacowana wartość wynosi około 17 mln zł. Zapraszamy na wirtualny spacer po planowanej inwestycji.

Biuro projektowe odpowiedzialne za przygotowanie koncepcji wykonało m.in. program funkcjonalno-użytkowy, kosztorys inwestorski, projekt aranżacji pomieszczeń i koncepcje architektoniczną.

Koncepcja została wykonana w zakresie wymagań określonych dla centrów zdrowia psychicznego, o których mowa w Rozporządzeniu Ministerstw Zdrowia. Centrum ma  zapewniać kompleksową opiekę̨ zdrowotną nad osobami z zaburzeniami psychicznymi w formie pomocy doraźnej, ambulatoryjnej, dziennej i środowiskowej.

Przypomnijmy, że w budynku przy ul. Konstytucji 3-go Maja od końca XIX wieki mieścił Szpital Miejski, a do początku XXI wieku Pogotowie ratunkowe. Dzięki tej inwestycji nadal będzie służył mieszkańcom. Modernizacji zostanie poddany budynek byłego pogotowania oraz kaplicy.

Szacowana wartość inwestycji to około 17 mln zł brutto. W 2024 roku planowane jest zlecenie wykonania dokumentacji architektoniczno-budowlanej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę co pozwoli złożyć  wniosek o dofinansowanie tego zadania.

Budowa Centrum Zdrowia Psychicznego to kolejna ważna inwestycja Powiatu wpisująca się w politykę zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa i opieki w zakresie ich zdrowia. Pierwszą tego typu inwestycją była budowa Zakładu Opiekuńczo Leczniczego wraz z Hospicjum Stacjonarnym co dzięki pracy i wsparciu wielu osób udało się zrealizować. Szacunki Światowej Organizacji Zdrowia pokazują, że do 2030 roku depresja będzie najczęściej występującą chorobą na świecie. Natomiast w samej Polsce na depresję już choruje ok. 1,2 mln osób. Ostatnie lata były szczególnie trudne dla dzieci i młodzieży przez co nastąpił nagły wzrost, jeśli chodzi ilość prób samobójczych. A co z osobami dorosłymi? Dane statystyczne są jednoznaczne – Polacy potrzebują tego typu miejsc co ułatwi im dostęp do specjalistów

— mówi Adam Korta Starosta Bocheński

__
Powiat Bocheński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *