MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Brzesko na siódmym miejscu w Polsce

Brzesko zostało sklasyfikowane na siódmym miejscu w kraju w Rankingu „Ekonomiczny Sukces Kadencji 2018-2023” sporządzonym przez specjalistów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Uniwersytetu Warszawskiego na zlecenie opiniotwórczego Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”.

Rankingi opracowywane regularnie przez „Wspólnotę”, opierają się zawsze na realnych wskaźnikach zaczerpniętych z wiarygodnych źródeł, przede wszystkim z Głównego Urzędu Statystycznego i ze sprawozdań finansowych. Pod uwagę brane były między innymi ilość nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych działających w sferze wysokiej techniki oraz usług high-tech w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców. Ocenie poddane zostały też zmiana wielkości dochodów z CIT przeliczonych na mieszkańca, a także zmiana wielkości bazy podatkowej od nieruchomości od osób prawnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Brzesko zostało sklasyfikowane w kategorii miast powiatowych, a tych jest w Polsce 314. Siódme miejsce oznacza, że nasze miasto znajduje się w ścisłej czołówce krajowej.

___

Brzesko.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.