MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Nowy PSZOK w gminie Zakliczyn jeszcze w tym roku

Samorząd gminy Zakliczyn urządza własny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Za pieniądze otrzymane z programów rządowych kupuje też koparkę i ciągnik do jego obsługi.

Obecnie PSZOK w Zakliczynie mieści się na terenie dzierżawionym od Spółdzielni „Zakpol” przy ul. Grabina 6. Nowe miejsce do przyjmowania odpadów komunalnych, ale już na własnym gruncie, gmina urządza również w sąsiedztwie funkcjonującego od kilku lat placu targowego tzw. „targowicy” przy ul. Grabina.

Koszt przedsięwzięcia to blisko 2,9 mln zł. Dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” wynosi 2,5 mln zł, a wkład własny gminy Zakliczyn to 329 tys. zł. Zakupiona zostanie też koparka i ciągnik do obsługi PSZOK oraz utrzymania dróg i mienia komunalnego.

– W nowym punkcie, który uruchomiony zostanie jeszcze w tym roku, tak jak dotychczas mieszkańcy będą mogli dostarczać odpady wielogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny czy surowce wtórne jak papier czy szkło. Korzyść dla gminy będzie też taka, że nie będziemy musieli płacić czynszu za dzierżawę terenu – informuje burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.