MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Dotacja na zakup odzieży specjalistycznej dla OSP Pogórska Wola

W czwartek 24 sierpnia 2023 r. w budynku Urzędu Gminy w Skrzyszowie odbyło się uroczyste przekazanie odzieży specjalistycznej dla druhów Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogórskiej Woli, działającej w ramach KSRG.

Gmina Skrzyszów pozyskała pomoc finansową z Województwa Małopolskiego na zakup odzieży specjalistycznej. Na realizację zadania z budżetu województwa przyznano kwotę 10 500 zł. W ramach udzielonej dotacji zostało zakupione 7 kompletów odzieży specjalistycznej. Całkowity koszt zakupu odzieży wyniósł 22 000,02 zł.

Uroczystego przekazania odzieży specjalistycznej dokonał Wójt Gminy Skrzyszów Marcin Kiwior na ręce Prezesa jednostki OSP Pogórska Wola Dawida Stolarza.

Dzięki pozyskanej dotacji, strażacy uzupełnią wyposażenie środków ochrony osobistej, co niewątpliwie przyczyni się do zwiększenia skuteczności podejmowanych działań, jednocześnie podnosząc bezpieczeństwo druhów podczas akcji ratowniczych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.