MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Spotkania z Anną Marią Wesołowską

Po raz kolejny w krótkim czasie na zaproszenie burmistrza Tomasza Latochy odwiedziła Brzesko sędzia Anna Maria Wesołowska, która tym razem spędziła wiele godzin na spotkaniach z uczniami starszych klas wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy. Wiele czasu poświęciła także rozmowom z nauczycielami i rodzicami brzeskich uczniów. W ten sposób zainaugurowany został Gminny Program Wychowawczo-Profilaktyczny, który będzie realizowany przez cały przyszły rok szkolny.

Anna Maria Wesołowska w przystępny sposób przedstawiła uczniom starszych klas szkół podstawowych prawne konsekwencje niektórych zachowań, które młodym ludziom wydają się pozornie niewinne, a w rezultacie mogą prowadzić do poważnych komplikacji życiowych. Znana prawniczka, która od wielu lat prowadzi kampanię skierowaną na poprawę rodzinnych relacji, uświadamiając swoim słuchaczom i odbiorcom, jakie zagrożenia czyhają na nich w dzisiejszej rzeczywistości, tym razem skupiła się na problemach wynikających z niekontrolowanego korzystania z internetu. Uzależnienie od elektronicznych nośników informacji jest równie niebezpieczne jak każdy inny nałóg. W skrajnych przypadkach obecnie obowiązujące prawo dopuszcza możliwość skierowania osoby uzależnionej na przymusowe leczenie odwykowe. Problem ten dotyczy przede wszystkich ludzi młodych.

Anna Maria Wesołowska uważa, że dorośli – zarówno rodzice jak i nauczyciele – nie posiadają wystarczającej wiedzy na temat rzeczywistych potrzeb i marzeń swoich podopiecznych. Dlatego organizuje w wielu szkołach w Polsce kąciki prawne, a także propaguje umieszczanie w placówkach oświatowych tzw. „skrzynek zaufania”, do których uczniowie wrzucają informacje o swoich problemach, oczekując porad w wielu życiowych dziedzinach. Takie skrzynki zostały właśnie przekazane do wszystkich brzeskich szkół podstawowych.

Spotkania z Anną Marią Wesołowską zapoczątkowały cały szereg zaplanowanych działań profilaktycznych. W dalszej kolejności organizowane będą debaty uczniów, nauczycieli i rodziców na temat bezpiecznego korzystania z internetu. Ich celem jest zapobieganie negatywnym zachowaniom i ochrona dzieci. W ramach lekcji wychowawczych w szkołach uczniowie spotkają się z funkcjonariuszami policji i przedstawicielami różnych instytucji zajmujących się zjawiskiem przemocy i agresji w internecie oraz ochroną przed nim dzieci i młodzieży. Uczniowie spotkają się również z Sędzią Sądu na sali rozpraw poznając przebieg rozprawy oraz konsekwencje prawne niewłaściwych zachowań.

Celem tych działań ma być wspólne wypracowanie zasad i form profilaktyki, które będą konsekwentnie realizowane i przestrzegane. Docelowo powołany zostanie zespół, którego celem będzie wsparcie społeczności szkolnych w działaniach profilaktycznych oraz pomoc w reakcji na przejawy zagrożenia dzieci. Zespół będzie się składał z przedstawicieli uczniów, ich rodziców, nauczycieli oraz przedstawicieli różnych instytucji  działających na rzecz bezpieczeństwa.

– W ostatnich czterech latach konsekwentnie, przy wsparciu merytorycznych pracowników i instytucji, inicjuję i wdrażam wiele przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków kształcenia i wychowania naszych dzieci i młodzież, kładąc również nacisk na działania uatrakcyjniające formy spędzania czasu wolnego, rekreacji oraz rozwoju sportowego. Powstało wiele nowych obiektów sportowych, sporo zostało też modernizowanych. Praktycznie w gminie nie ma już ani jednego przyszkolnego boiska z nawierzchnią asfaltową, bo zamieniliśmy ją na podłoże ze sztucznej trawy. Wybudowaliśmy tez kilka zupełnie nowych tego typu obiektów. Powstały dziesiątki kilometrów ścieżek rowerowych, organizujemy też akcje popularyzujące uprawianie kolarstwa w wymiarze amatorskim. W okresie zimowym proponujemy lodowisko, które od ubiegłego roku jest już własnością gminy. W lecie tego roku zakończy się budowa długo oczekiwanego skateparku. Dla najmłodszych każdego roku organizujemy wycieczki do Ojcowa, podczas których prowadzone są zajęcia edukacyjne organizowane przez współpracującą z nami Fundację Wspomagającą Wychowanie „Archezja”. Na pewno sporą atrakcją turystyczną będzie budowana na Bocheńcu wieża widokowa. W kwietniu tego roku oddaliśmy do użytku nowoczesną halę sportową w Mokrzyskach. Już niebawem rozpocznie się podobna inwestycja w Szczepanowie, a w dalszej kolejności w Buczu i Porębie Spytkowskiej. Staram się nie mówić o profilaktyce. Wolę konkretne działania, których efektem są propozycje rozwoju intelektualnego i fizycznego z dala od zagrożeń, jakie niesie ze sobą współczesny świat. Program, który właśnie inaugurujemy, podyktowany jest nieznanymi nam jeszcze kilka lat temu realiami. Długotrwała pandemia, w wyniku której nauka w szkołach przez długi czas odbywała się zdalnie, wprowadziła wśród młodych ludzi nowy sposób komunikowania się, w którym nieodłącznym instrumentem stał się internet, a telefony komórkowe, smartfony i inne urządzenia są teraz używane ponad zdroworozsądkową miarę. Postanowiłem, że wspólnymi siłami, z dyrekcjami szkół, nauczycielami, rodzicami i samymi uczniami, postaramy się temu problemowi zaradzić – mówi Tomasz Latocha.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *