ad2
ad2
Spotkajmy się na Facebooku 30.01.2024 (600 x 200 px)
Spotkajmy się na Facebooku 30.01.2024 (600 x 200 px)

Upowszechnianie kultury fizycznej – rozstrzygnięcie konkursu

W połowie stycznia został rozstrzygnięty konkurs na realizację zadań z zakresu „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” w 2023 roku w gminie Brzesko. Konkursowa komisja rozdzieliła 372 tysiące złotych pomiędzy 17 stowarzyszeń i klubów sportowych, których wnioski o przyznanie dotacji spełniły regulaminowe wymagania.

W porównaniu z ubiegłym rokiem pula dotacji wzrosła o 58 tysięcy złotych. W większości przypadków kwoty przyznanych dofinansowań zostały utrzymane na podobnym poziomie jak w ubiegłym roku, w niektórych ich wysokość została podwyższona.

Warto nadmienić, że poza wspieraniem systematycznej działalności klubów sportowych i stowarzyszeń według ściśle opracowanych harmonogramów gmina Brzesko wspiera organizację stałych, cyklicznych wydarzeń sportowych ujętych w odrębnym kalendarzu. W zeszłym roku najbardziej spektakularną imprezą były Mistrzostwa Małopolski w karate tradycyjnym organizowane przez Stowarzyszenie Radość, Qi Karate Klub oraz Urząd Miejski. Na starcie tych zawodów stanęło blisko 500 zawodników. Bardzo liczną obsadę mają odbywające się cyklicznie Bieg Tropem Wilczym i Bieg Jakubowy, w których ostatnio uczestniczyło łącznie prawie 800 osób z całej Polski, w tym liczna reprezentacja biegaczy z gminy Brzesko. W lutym br. w nieco zmienionej formule powraca do kalendarza Memoriał Stanisława Migdała w szachach.

– Dużą wagę przywiązujemy do sportowego rozwoju mieszkańców naszej gminy, starając się równomiernie aktywizować wszystkie grupy wiekowe. Wspieramy finansowo działalność klubów tylko w zakresie obejmującym zajęcia z dziećmi, młodzieżą i seniorami. Niezależnie od tego systematycznie rozbudowujemy infrastrukturę sportową – mówi burmistrz Brzeska Tomasz Latocha.

Tylko w zeszłym roku oddano do użytku dwa szkolne boiska sportowe – przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brzesku (po przebudowie) oraz przy Szkole Podstawowej nr 1 w Jadownikach (nowe). Dobiega końca trzeci, ostatni etap budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mokrzyskach. Uroczyste otwarcie tego obiektu odbędzie się w kwietniu br. W najbliższym czasie rozpocznie się budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Szczepanowie.

Podział środków dla stowarzyszeń sportowych – 2023

1.Okocimski Klub Sportowy  w Brzesku130 000,00
2.Ludowy Klub Sportowy “OLIMPIA” Bucze27 000,00
3.Ludowy Klub Sportowy  „JADOWNICZANKA” Jadowniki28 000,00
4.Ludowy Klub Sportowy „PORĘBA”
w Porębie Spytkowskiej
30 000,00
5.Ludowy Klub Sportowy „STRAŻAK” Mokrzyska30 000,00
6.Ludowy Klub Sportowy “ISKRA” Szczepanów3 000,00
7.Brzeski Klub Bokserski “MAGIC BOXING” Brzesko22 000,00
8.Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Champions” w Brzesku20 000,00
9.Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportu ELITA” Brzesko15 000,00
10.Uczniowski Klub Sportowy “TRÓJECZKA” Brzesko7 000,00
11.Uczniowski Klub Sportowy „FENIKS”
w Jasieniu
1 800,00
12.Międzyszkolny Klub Sportowy „GRYF”  Brzesko11 000,00
13.Ludowy Klub Sportowy “VOCOVIA” Wokowice3 300,00
14.Klub Sportowy „JAKUB” Brzesko4 000,00
15.Okocimski Klub Tenisowy Brzesko12 000,00
16.Uczniowski Klub Sportowy “VOLLEY” Brzesko18 000,00
17.Stowarzyszenie “RADOŚĆ”10 000,00

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.