Bezpieczniej na przejściu dla pieszych w Borzęcinie Dolnym

W gminie Borzęcin zakończyła się realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego”, realizowanego przez Województwo Małopolskie wspólnie z Gminą Borzęcin. W ramach inwestycji wykonane zostało dedykowane doświetlone przejście dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 964 w miejscowości Borzęcin w sołectwie Borzęcin Dolny, przy Zespole Szkolno – Przedszkolny im. Błogosławionej Karoliny Kózkówny.

– Przedmiotowa inwestycja w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Borzęcina Dolnego, korzystających na co dzień z przejścia, a przede wszystkim dzieci, które wcześniej celem dojścia do szkoły podstawowej korzystały z niedoświetlonych pasów. W okresie zimowym, kiedy dni są znacznie krótsze, a widoczność ograniczona stan ten rodził zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu pieszym. Dzięki podjętym działaniom, niedogodności z którymi borykali się mieszkańcy zostały wyeliminowane – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Koszt budowy infrastruktury przejścia zamknął się kwotą 35 tysięcy 788 złotych, z czego 10 tysięcy 736 złotych to wkład własny Gminy Borzęcin

___

Borzęcin.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.