MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Uczniowie PSP w Gnojniku świętują Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gnojniku brała udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych w Polsce przez UNICEF.

20 listopada to wyjątkowa data – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Przypomina nam, że wszyscy powinniśmy zwracać szczególną uwagę na dzieci i ich prawa. W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość tego dokumentu umożliwia dorosłym zrozumienie ich roli w zagwarantowaniu i respektowaniu praw dziecka.

Z kolei przybliżanie praw dziecka najmłodszym pozwala im uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje dzieciom możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Dzięki temu mogą wpływać na otaczającą ich rzeczywistość oraz stawać się bardziej świadomymi obywatelami i uczestnikami życia społecznego.

W tym roku celebracji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka towarzyszył szczególny przekaz, zwracający uwagę na kwestie różnorodności i tolerancji. Kwestie te są niezwykle aktualne w Polsce, gdzie obywatele oraz społeczności szkolne i przedszkolne ciepło przyjęły i okazały wsparcie uchodźcom uciekającym w tym roku przed wojną w Ukrainie.

Celem tegorocznych obchodów rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka organizowanych przez UNICEF było przeciwdziałanie dyskryminacji, poprzez podkreślanie, że prawa dziecka dotyczą każdego dziecka – niezależnie od pochodzenia, koloru skóry, płci, języka, wyznania, poglądów, przynależności kulturowej, niepełnosprawności, czy poziomu zamożności. Wszystkie dzieci są równe wobec prawa i żadne dziecko nie powinno doświadczać niesprawiedliwego traktowania. Podnoszenie świadomości w tym względzie, zarówno pośród dzieci jak i dorosłych, stanowi klucz do tworzenia przyjaznych warunków do życia i rozwoju dla wszystkich dzieci.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy. W obchody włączyły się także placówki edukacyjne w Polsce. Szkoły i przedszkola zdecydowały się uczcić rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka.

Do akcji organizowanej przez UNICEF przystąpiła także szkoła w Gnojniku, która ramach tego dnia pojęła się szeregu przedsięwzięć nawiązujących do tej pięknej idei. I tak, przedstawicielki Klubu Szkół UNICEF, działającego na terenie placówki opracowały tematyczną prezentację multimedialną, którą rozesłały do nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Znalazły się w niej stosowne informacje na temat Konwencji, a także przybliżone zostały postaci wielkich orędowników praw dziecka, to jest Janusza Korczaka i Ludwika Rajchmana. Wychowawcy w oddziałach klasowych, unaocznili swoim uczniom podstawowe założenia dokumentu.

Szkolne korytarze zostały także na tą okoliczność udekorowane gazetkami i plakatami, mówiącymi o prawach najmłodszych.

W piątek, 18 listopada, zorganizowana została w szkole akcja przybliżenia dzieciom idei przysługujących im praw poprzez wykonanie wspólnej pracy plastycznej przez przedstawicieli poszczególnych klas.

21 listopada zorganizowano główne obchody święta poprzez upamiętnienie go w szkole przez założenie niebieskich ubrań (symbolicznego koloru praw dziecka) przez nauczycieli i dzieci, a także wyjście w teren w „Niebieskim marszu dla każdego dziecka”.

W ten symboliczny akt włączyła się także społeczność Gminy Gnojnik. Centrum Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Gnojniku zorganizowały dla uczniów szereg atrakcji, nawiązujących do tematyki praw dziecka. Były tu chwile na refleksję i zabawę. Pochylenie się nad losem dzieci, których  prawa nie są respektowane uzmysłowiło naszym wychowankom, jak wielkim szczęściem jest życie w kraju, gdzie dostęp do podstawowych dóbr jest im zapewniony. Uczniowie mieli tutaj również okazję do wspólnej, wesołej zabawy przy dźwiękach muzyki.

Przemarsz ulicami Gnojnika zakończył się pod budynkiem Urzędu Gminy, gdzie podsumowała go Dyrektor szkoły, Pani Monika Holik i Zastępca Wójta, Pan Janusz Filip, przypominając dzieciom o ich prawach i obowiązkach jako członków rodzin, środowiska szkolnego i najmłodszych obywateli.

 

„Nie ma dzieci, są ludzie”, Janusz Korczak

 

_____________
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gnojniku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.