MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Stabilizacja osuwiska w Łomnej

W Łomnej trwają prace polegające na zabezpieczeniu i stabilizacji osuwiska. Wartość inwestycji to ponad 4,5 miliona złotych.

Zadanie obejmuje:
✅zabezpieczenie konstrukcyjne korpusu drogi wraz z wykonaniem przepustu pod drogą
✅odwodnienie osuwiska i drogi
✅odbudowę drogi wraz z wykonaniem chodnika dla pieszych na długości 140mb
✅przebudowę sieci elektroenergetycznej oświetleniowej, oraz przełożenie sieci telekomunikacyjnej
✅ budowę kanału teletechnicznego wzdłuż odbudowywanej drogi.

Ponadto w ramach zabezpieczenia korpusu drogowego:
✅ wykonanie konstrukcji oporowej
✅ wykonanie gwoździowania skarpy
✅ wymianę gruntów słabych w korpusie drogi
✅ profilowanie i zabezpieczenie powierzchniowe skarp z obsiewem
Inwestycja dofinansowana ze środków budżetu państwa na zadanie związane z usuwaniem skutków osuwiskowych ziemi.

__

Powiat Bocheński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.