MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

Remont cmentarza w Szczepanowie

Zakończyła się renowacja cmentarza wojennego w Szczepanowie. Komisyjny odbiór konserwatorskich prac odbył się w piątek, 25 listopada. 152 500 złotych wyniósł koszt tej inwestycji, która została zrealizowana przy dofinansowaniu pozyskanym przez Gminę Brzesko od trzech instytucji – Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (105 857,60 zł), Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (30 000 zł) oraz Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie (15 000 zł).

– Ten cmentarz od wielu lat znajdował się w bardzo złym stanie, dlatego opracowaliśmy program konserwatorski tego miejsca, gromadząc wszelkie niezbędne dokumenty. Następnym krokiem było przygotowanie wniosków o wsparcie finansowe z trzech źródeł. Wszystkie instytucje, do których zwróciliśmy się o dofinansowanie, pozytywnie odpowiedziały na nasze starania. Za wsparcie naszej inicjatywy kieruję szczególne podziękowania panu Ryszardowi Pagaczowi, wicewojewodzie małopolskiemu – mówił obecny przy odbiorze prac burmistrz Brzeska Tomasz Latocha.    

Zakres wykonanych prac obejmował między innymi:

* prace wstępne, czyli zabezpieczenie terenu oraz jego oczyszczenie;
* demontaż 8 nagrobnych tabliczek, 5 krzyży i 1 fragmentu po złamanym żeliwnym krzyżu oraz ich naprawa i konserwacja;
* ręczne roboty ziemne, wykonanie fundamentów i usadowienie na nich cokołów;
* konserwacja oficerskich nagrobków, uzupełnienie ubytków w cokołach, oczyszczanie i dezynfekcja pomnika oraz inne czynności naprawcze, a także wykonanie i montaż nowych nagrobnych tabliczek;
* konserwacja ściany pomnikowej, bocznych pomników, obelisku oraz ogrodzenia;
* prace kosmetyczne i zagospodarowanie terenów zielonych.

Na cmentarzu wojennym w Szczepanowie spoczywają ciała 122 żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej, w latach 1915-1916 – 87 z armii austro-węgierskiej (w tym 7 znanych) i 35 nieznanych z wojska rosyjskiego.

Cmentarz wojenny w Szczepanowie to druga tego typu nekropolia w gminie Brzesko, która w ostatnich latach została poddana gruntownej renowacji. W 2019 roku odremontowano cmentarz wojenny nr 276 w Brzesku – najważniejszy i największy obiekt, wyróżniający się wśród innych specjalną oprawą architektoniczną. W 26 grobach masowych i 400 pojedynczych, pochowano łącznie 512 żołnierzy, w tym 445 z armii austro-węgierskiej, 3 z armii niemieckiej i 64 z armii rosyjskiej. Wszystkie znane pochówki pochodzą z lat 1914-1915.

Koszt wykonanych wówczas prac wyniósł ponad 330 tysięcy złotych, a inwestycję zrealizowano dzięki dofinansowaniu w wysokości 230 tysięcy złotych pozyskanemu przez gminę Brzesko z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

__

Brzesko.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.