Powstaje infrastruktura Klubu “Senior+” w Gminie Borzęcin

Trwają prace związane z realizacją inwestycji mającej na celu wyposażenie pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury przeznaczonych na działalność Klubu Seniora w gminie Borzęcin, który będzie funkcjonował w ramach struktur Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Koszt inwestycji to kwota 100 tysięcy złotych brutto, z czego 80 tysięcy złotych to środki pozyskane z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2021-2025 – Edycja 2022, a pozostała kwota to środki własne budżetu gminy Borzęcin. Wykonawcą prac jest firma Meblo-Mix Robert Łąpieś z Bielczy. Termin zakończenia inwestycji, zgodnie z zawartą umową upływa 20 października br.

– Motywacją do starań o utworzenie Klubu Senior+ stały się zakończone sukcesem działania aktywizujące na rzecz Seniorów realizowane w ramach różnych projektów przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzęcinie w roku ubiegłym – mówi Katarzyna Ciochoń, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie. – Z uczestnictwa w zajęciach Klubu Senior + będzie mogło skorzystać 15 osób w wieku 60 + z terenu gminy Borzęcin. Oferta klubu będzie bezpłatna, a forma uczestnictwa będzie określona w regulaminie działalności Klubu Senior + określającego m.in. zasady działalności oraz warunki uczestnictwa – dodaje.

Seniorzy będący uczestnikami klubu będą mogli skorzystać z oferty aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz wzajemnej integracji i samopomocy.
Gmina Borzęcin planuje uruchomić działalność Klubu Senior + w roku 2023.

Zachęcamy do śledzenia oferty Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie na stronie www.naszops.borzecin.pl lub na facebooku www.facebook.com/GOPSBORZECIN.

___

Borzęcin.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.