Po Małopolskich Dniach Bezpieczeństwa

W minioną niedzielę, 28 sierpnia, boisko przy szkole Podstawowej w Porębie Spytkowskiej było areną Małopolskich Dni Bezpieczeństwa zorganizowanych w tym miejscowości po raz trzeci (dwie pierwsze edycje nosiły nazwę „Małopolskie Dni Ratownictwa.

Organizatorem wydarzenia jest od początku jego organizowania Ochotnicza Straż Pożarna w Porębie Spytkowskiej. Tę pierwszą edycję zainicjował druh Adrian Zaleśny, obecny sołtys Poręby, a zarazem radny miejski. Do inicjatywy dołączyło się cała rzesza strażaków i sympatyków OSP, dzięki czemu pomysł jest do tej pory kontynuowany, a już teraz zaczynają się przygotowania z myślą o przyszłym roku.

Podczas tegorocznej edycji MDB miało miejsce uroczyste wprowadzenie do podziału bojowego nowego pojazdu, który jednostka OSP Poręba Spytkowska zakupiła na początku sierpnia. Jest to fabrycznie nowy quad o wysokiej mobilności. Zakup został sfinansowany w dużej części przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz lokalnych sponsorów, wśród których jest również Gmina Brzesko, a także przy użyciu środków własnych jednostki. Symbolicznego przekazania kluczyków do quada dokonał Piotr Skrzyniarz, zastępca kierownika pionu dotacji WFOŚiGW w Krakowie oraz burmistrz Brzeska Tomasz Latocha na ręce prezesa OSP Poręby Spytkowskiej Krzysztofa Rachwała.

Małopolskie Dni Bezpieczeństwa w znacznym stopniu przyczyniają się do popularyzacji nowoczesnych technik ratownictwa, a w imprezie za każdym razem uczestniczą tłumy widzów, nie tylko z terenu gminy, ale i z odległych miejscowości. Podczas trzech dotychczasowych edycji prawie 200 osób zostało przeszkolonych z zakresu udzielania pierwszej pomocy, a łączna liczba obserwatorów tych wydarzeń przekroczyła już 4 tysiące ludzi.  W realizację tego zadania zaangażowane są praktycznie wszystkie formacje odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, a więc policja, straż pożarna, zespoły ratownictwa medycznego, grupy poszukiwawczo-ratownicze, a także wodne i górskie pogotowie ratunkowe.

Małopolskie Dni Bezpieczeństwa to nie tylko pokazy dotyczące akcji stricte ratowniczych, ale również cały pakiet zajęć poszerzających wiedzę o udzielaniu pierwszej pomocy oraz uświadamiających mieszkańców o zagrożeniach związanych z uzależnieniem od szkodliwych używek i środków odurzających, czy psychoaktywnych. Zapraszamy do fotorelacji z tegorocznej edycji tej imprezy.

__

Brzesko.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.