Rozbudowa ujęcia wody 2,8 mln wkład gminy 0%

13 lipca Wójt Gminy Trzciana Cezary Stawarz  podpisał umowę na kolejną strategiczną inwestycję w naszej gminie.
Jest to zadanie pn. „Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy Trzciana”, w ramach której ma być wykonana przebudowa ujęcia wody na potrzeby gminnego wodociągu wraz z budową rurociągu tłocznego łączącego ujęcie z istniejącą infrastrukturą.
Wartość inwestycji wynosi 2.890.500 zł, z czego 2.375.000 zł pochodzi z programu Polski Ład pozostała część pochodzi z subwencji wodociągowej.
Dzięki czemu wkład z budżetu gminy wynosi 0%.
Zadanie będzie wykonywane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, stąd na jego wykonanie przewidziano 24 miesiące. Wykonawcą wyłonionym w przetargu jest firma „DWK” Dorota Kaczmarczyk z Trzciany.
__
Gmina Trzciana

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.