MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
Spotkajmy się na Facebooku 30.01.2024 (600 x 200 px)
Spotkajmy się na Facebooku 30.01.2024 (600 x 200 px)

Uroczyste otwarcie nowej siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie

W poniedziałek 6 czerwca 2022 r. tuż po zakończonej sesji absolutoryjnej, odbyło się oficjalne otwarcie nowej siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie mieszczącego się w budynku dawnej szkoły przy ul. Rynek 15. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Drukała, Skarbnik Gminy Urszula Nowak, Dyrektor MOPS-u Anna Piotrowska, Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Moj oraz Przewodnicząca Miasta Zakliczyn Ewa Bardon.

W uroczystym otwarciu wzięli również udział radni Rady Miejskiej, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz sołtysi z gminy Zakliczyn. W poprzedniej siedzibie GOPS-u (przy ulicy Malczewskiego 15) jednostka zajmowała budynek należący do osoby prywatnej, co stanowiło duże obciążenie dla budżetu gminy Zakliczyn. Ponadto znacznie utrudniony był dostęp do placówki dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych ze względu na istniejące bariery architektoniczne. W nowej siedzibie problemy te znikają, ponieważ znajduje się tutaj podjazd dla osób z niepełnosprawnościami a pracownicy MOPS przyjmują osoby niepełnosprawne w pomieszczeniu na parterze budynku. Przy budynku są miejsca parkingowe, planuje się również wybudowanie windy.

Obecnie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej znajduje się 5 pomieszczeń biurowych, a także sala konferencyjna. Warto podkreślić, że w ciągu ostatniego roku wykonano szereg prac remontowych w celu adaptacji budynku dawnej szkoły do nowych funkcji. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 484.494,16 zł w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosło 123.385,00 zł.

Jak podkreślił w swoim wystąpieniu Burmistrz Dawid Chrobak, warto było ponieść tak duży wydatek, ponieważ budynek jest własnością Gminy. Funkcjonuje w nim już od 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna im. Ojca Jana Góry a w planach jest również przeniesienie placówki posterunku Policji z ul. Browarki 7 w Zakliczynie.

__

Gmina Zakliczyn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.