MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px) (1)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)
MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ (600×200 px)

“Taniec Przeciw Przemocy” w Rzezawie

Blisko 300 dzieci ze szkół i przedszkoli z terenu Gminy Rzezawa uczestniczyło w projekcie pn. „Taniec Przeciw Przemocy” organizowanym przez Gminę Rzezawa – Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rzezawie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzezawie – Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Przedszkolaki i uczniowie podczas spotkania plenerowego na ryneczku w Rzezawie zaprezentowali przygotowane pod okiem swoich opiekunów własne układy taneczne do wybranej przez siebie muzyki. W spotkaniu wzięły również udział reprezentacje dzieci z Ukrainy uczęszczających do szkoły w Rzezawie.

Dzieci pojawiły się strojach odzwierciedlających barwy flagi polskiej i ukraińskiej w akcie solidarności z doświadczającą wojny Ukrainą.

Po występach tanecznych, reprezentacji wszystkich szkół i przedszkoli, ryneczek w Rzezawie wypełniło ogromne serce stworzone przez zgromadzonych uczestników spotkania w barwach polsko-ukraińskich.

W działaniach profilaktycznych nt. przemocy chcemy pokazać, że dzieci i młodzież potrafią umiejętnie współpracować w zespole, posiadają zdolności taneczne, okazują wsparcie dla osób doświadczających przemocy, jak również solidarność z osobami doznającymi przemocy na skutek konfliktu zbrojnego – wojny w Ukrainie.

Taniec jest sztuką i alternatywną formą spędzania wolnego czasu, dzięki niemu łagodzimy obyczaje, uczymy się szacunku do siebie i innych, opanowujemy stres i negatywne emocje, które najczęściej wywołują frustrację, agresję wobec innych osób, jak również wobec samych siebie.

Wszyscy zebrani mogli kosztować darmowej waty cukrowej, dla dzieci przewidziano również lody, wodę i napoje chłodzące.

__

Gmina Rzezawa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *