Prace przy modernizacji boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Nowym Wiśniczu

Zakończono I etap prac przy boisku sportowym usytuowanym przy Szkole Podstawowej w Nowym Wiśniczu. Inwestycja ma na celu poprawę stanu infrastruktury sportowej w Gminie Nowy Wiśnicz. Zakres inwestycji objął prace związane z przygotowaniem terenu – roboty rozbiórkowe i demontażowe, roboty ziemne i związane z częściową wymianą podbudowy, odwodnienie boiska, wykonanie bezspoinowej nawierzchni poliuretanowej.
Gmina Nowy Wiśnicz otrzymała na to zadanie z budżetu Województwa Małopolskiego dofinansowanie w wysokości 124 660,00 zł w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS na 2021 rok”.

Uchwałą Semiku Województwa Małopolskiego Gminie Nowy Wiśnicz udzielono pomocy finansowej w wysokości 117 720,00 zł na II etap modernizacji boiska przy szkole w Nowym Wiśniczu w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS w 2022 roku”. Zakres inwestycji obejmie prace związane z wykonaniem boiska do koszykówki i siatkówki tj. przygotowanie terenu pod inwestycję, roboty ziemne i podbudowa, roboty montażowe, nawierzchnia boiska, montaż urządzeń sportowych oraz ogrodzenie.

Łączny koszt wykonania modernizacji boiska wyniesie ok. 800 tys. zł.

__

Gmina Nowy Wiśnicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.