ad2
ad2
Spotkajmy się na Facebooku 30.01.2024 (600 x 200 px)
Spotkajmy się na Facebooku 30.01.2024 (600 x 200 px)

Nowe urządzenia zabawowe, ścieżka sensoryczna, nowe ławki i zieleń: Gmina Wierzchosławice z dofinansowaniem na remont i modernizację placu zabaw przy Przedszkolu!

Gmina Wierzchosławice przy współudziale LGD Zielony Pierścień Tarnowa otrzymała dofinansowanie na operację z zakresu: rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach poddziałania: “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Środki te będą wykorzystane na remont i modernizację placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Wierzchosławicach.

Projekt zakłada modernizację 11 urządzeń/obiektów oraz montaż 6 nowych urządzeń zabawowych, ścieżki sensorycznej, podestów maskujących i 4 ławek w celu udostępnienia infrastruktury rekreacyjno-turystycznej. Oprócz prac związanych z urządzeniami rekreacyjnymi zostaną wykonane również prace związane z utwardzeniem terenu kostką oraz nasadzenia zieleni.

Wysokość dofinansowania wynosi: 88 820,00 zł

Całość inwestycji wynosi: 157 906,18 zł

__

Gmina Wierzchosławice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.